group-photo-autronica-employees  

VÅR FILOSOFI

Selskapets strategi og filosofi kommer tydelig fram i slagordet: "Vi verner liv, miljø og verdier."

FORRETNINGSIDÉ

Autronica Fire and Security skal verne liv, miljø og verdier ved å tilfredstille kunders behov for deteksjon, varsling og slokking av brann.

VISJON

“Vi skal bidra til at mennesker kan leve trygt, uten unødvendig risiko som følge av brann og andre farer, ved stadig å søke sikrere og bedre løsninger”

VERDIER

Kvalitet

 • Kvalitet er fellesnevneren for alt vi gjør.
 • Vi er engasjert i Service Excellence og Achieving Competitive Excellence (ACE) forbedringsmetodikk.

Prestasjon

 • Våre kunder har et valg, og hvordan vi presterer avgjør om de velger oss.
 • Vi jakter på kontinuerlig forbedring for å styrke vår lederposisjon.
 • Vi oppnår finansielle resultater i verdensklasse.
 • Vi forbedrer kontinuerlig produktiviteten i våre aktiva, ressurser og alt vi gjør.

Ansvar

 • Suksessfulle bedrifter forbedrer menneskers vilkår.
 • Vi handler med integritet og opprettholder de høyeste etiske standarder.
 • Vi er miljøbevisste of streber mot bærekraft.
 • Vi bryr oss om helsen og sikkerheten til våre ansatte og kunder.
 • Vi støtter aktivt opp om de samfunnene hvor vi gjør forretninger.

Innovasjon

 • Vi er et firma med ideer, engasjert i forskning og utvikling.
 • Vår arv inspirerer oss til å nå den neste innovative, sterke og salgbare ideen.
 • Vi investerer kontinuerlig i nye produkter, teknologier og intelligente systemer

Kundepleie

 • Vi lytter til våre kunder og responderer på deres behov.
 • Vi gjør det enkelt å gjøre forretninger med oss. Vi streber etter fortreffelig kundetilfredshet.

Ansattes muligheter

 • Vi hører på våre ansatte og behandler hverandre med respekt.
 • Vi er forpliktet til medarbeider- og ledelsesutvikling.
 • Vi støtter og satser på livslang læring for å utvide vår kunnskap og våre evner.
 • Vi verdsetter mangfold i individer og kulturer, og vi søker og deler ideer åpent.