Autronica-worker-with-fire-detection-panel


Vår visjon

Null tap av liv, ingen skader grunnet brann og gass.

Forretningsidé

Gjennom vår teknologi og våre tjenester er målet vårt å eliminere farer forårsaket av brann og gass. Slik beskytter vi mennesker og verdier til enhver tid. 

Verdier

Kvalitet

 • Kvalitet er fellesnevneren for alt vi gjør.
 • Vi er engasjert i Service Excellence og Achieving Competitive Excellence (ACE) forbedringsmetodikk.

Prestasjon

 • Våre kunder har et valg, og hvordan vi presterer avgjør om de velger oss.
 • Vi jakter på kontinuerlig forbedring for å styrke vår lederposisjon.
 • Vi oppnår finansielle resultater i verdensklasse.
 • Vi forbedrer kontinuerlig produktiviteten i våre aktiva, ressurser og alt vi gjør.

Ansvar

 • Suksessfulle bedrifter forbedrer menneskers vilkår.
 • Vi handler med integritet og opprettholder de høyeste etiske standarder.
 • Vi er miljøbevisste of streber mot bærekraft.
 • Vi bryr oss om helsen og sikkerheten til våre ansatte og kunder.
 • Vi støtter aktivt opp om de samfunnene hvor vi gjør forretninger.

Innovasjon

 • Vi er et firma med ideer, engasjert i forskning og utvikling.
 • Vår arv inspirerer oss til å nå den neste innovative, sterke og salgbare ideen.
 • Vi investerer kontinuerlig i nye produkter, teknologier og intelligente systemer

Kundepleie

 • Vi lytter til våre kunder og responderer på deres behov.
 • Vi gjør det enkelt å gjøre forretninger med oss. Vi streber etter fortreffelig kundetilfredshet.

Ansattes muligheter

 • Vi hører på våre ansatte og behandler hverandre med respekt.
 • Vi er forpliktet til medarbeider- og ledelsesutvikling.
 • Vi støtter og satser på livslang læring for å utvide vår kunnskap og våre evner.
 • Vi verdsetter mangfold i individer og kulturer, og vi søker og deler ideer åpent.