autronica-service-engineer-with-value-chain

Fra idé til ferdig produkt

Etter 60 år kontrollerer vi fremdeles hele verdikjeden vår selv – fra idé, utvikling og produksjon, til markedsføring, opplæring, service og support av løsningene våre. Som en verdensomspennende bedrift med produksjon i Norge, beviser vi gang på gang at vi er konkurransedyktige gjennom hele leveransen. Med kort vei mellom hvert prosessledd og nærhet til produktene våre står vi bunnsolide når det kommer til kvalitetssikring, spesialkompetanse og bærekraftig produksjon.