UTC Climate, Controls & Security og datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet, CCS) har forpliktet seg til personvern av besøkende på dette nettstedet (nettsted) og brukere av deres mobile applikasjoner (apper). Det er viktig at brukerne våre forstår hvordan vi samler inn, bruker og bekjentgjør personopplysninger (som definert nedenfor).

Denne personvernerklæringen beskriver vår praksis i forbindelse med personopplysninger som samles inn via CCS‘ nettsteder og mobile applikasjoner, med mindre det finnes en egen personvernerklæring om et bestemt nettsted eller en bestemt mobil applikasjon.

UTC har en egen generell personvernerklæring som dekker personlig informasjon som UTC samler inn og prosesserer uavhengig av fra sine nettsteder og mobile applikasjoner.

Hvis du søker på en jobb gjennom denne nettstedet, er bruken av opplysningene du oppgir i karriereseksjonen på dette nettstedet styrt av UTCs personvernerklæring for jobbsøkere, og ikke denne personvernerklæring.    

Hvilke personopplysninger samles inn av CCS? Hvordan samles disse opplysningene inn?

Personopplysninger er opplysninger der en fysisk person identifiseres eller kan identifiseres. CCS kan samle inn, bruke eller behandle dine personlige opplysninger for å levere tjenester, produkter eller informasjon som du ber om.

Innsamling av opplysninger vil være synlig for deg, og du vil ha mulighet til å bestemme om du vil oppgi dem eller ikke. Hvis du eventuelt velger ikke å oppgi personopplysninger du blir bedt om, er det mulig at CCS ikke vil kunne fullføre transaksjonen eller levere opplysningene, tjenestene eller produktene du har bedt om.

CCS kan samle inn opplysninger, inkludert personopplysninger fra deg når du sender inn et skjema eller en forespørsel, eller registrerer et produkt hos CCS som f.eks.: navn, fysisk adresse, firmaet du jobber hos, telefonnummer, e-postadresse eller faksnummer. CCS kan også be deg om å oppgi informasjon om produktet som skal registreres eller personen/firmaet som installerte det eller vedlikeholder det.

CCS kan også samle inn opplysninger via din bruk av våre nettsteder eller apper, som f.eks. utstyrskode, IP-adresse, loggfiler og posisjonsdata. Se «Hvordan bruker CCS informasjonskapsler og andre sporingsteknologier?» nedenfor for mer informasjon.

Vi kan også trenge å samle inn andre opplysninger i forbindelse med et bestemt skjema, en funksjon eller annen tjeneste som du eventuelt bruker eller ber om. Innholdet i slike opplysninger vil variere avhengig av innsamlingsmetoden og det/de spesifikke formålet/formålene med innsamlingen av opplysningene.

Hvorfor samler CCS inn dine personlige opplysninger?

Formålet med å samle inn disse opplysningene er å levere tilpassede tjenester og innhold som er aktuelt for å dine bestemte behov og interesser. Dine opplysninger kan brukes av CCS til å utføre deres kontraktsmessige forpliktelser, autentisere deg som bruker og gi deg tilgang til bestemte nettstedsområder, apper eller sosiale medier eller gjøre det mulig for deg å søke en stilling hos CCS.

Personopplysninger som samles på et nettsted eller via en app, kan brukes til å:

 • Levere informasjon, elementer eller tjenester det er blitt bedt om;
 • Avertere produkter, tjenester, kampanjer og arrangementer i forbindelse med CCS;
 • Forbedre våre produkter, tjenester, undersøkelser, nettsteder og apper.
 • Analysere din atferd på vårt nettsted og våre apper;
 • Levere investortjenester;
 • Hvis du søker jobb, evaluere din interesse for / eller gjøre det mulig for deg å søke jobb hos CCS;
 • Innhente dine posisjonsdata for å levere informasjonen eller tjenestene vi har blitt bedt om;
 • Beskytte mot bedrageri og etterforske mistenkelig eller faktisk ulovlig aktivitet;
 • Screene mot sanksjoner og anti-terrorismelister iht. loven;
 • Svare på et legitimt lovlig krav fra rettsmyndigheter eller andre statlige tilsynsorganer;
 • Utvikle nye tilbud, forbedre kvaliteten på produktene våre, forbedre og gir brukeropplevelsen personlig tilpasning og bedre forberede fremtidig innhold basert på dine interesser og vår generelle brukerpopulasjon; eller
 • Gjennomføre undersøkelser for å sikre samsvar med og overholdelse av juridiske forpliktelser.

Med unntak av bruk som støtte i forbindelse med en kontrakt med deg eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, vil vår bruk av dine personlige opplysninger kun være til legitime forretningsinteresser som oppgitt ovenfor.

Hvor lagres de personlige opplysningene?

Fordi CCS og moderselskapet, United Technologies Corporation («UTC»), er globale selskaper med lokasjoner i mange forskjellige land, kan vi overføre dine opplysninger fra én juridisk enhet til en annen eller fra ett land til et annet innen CCS og UTC-konsernet for å kunne utføre formålene oppført ovenfor. Disse landene inkluderer som et minimum USA, EU, Canada og andre land, inkludert noen i Asia. Vi overfører dine personlige opplysninger i samsvar med gjeldende juridiske krav og kun i den utstrekning det er nødvendig i forbindelse med formålene nevnt ovenfor. Innen CCS og UTC-konsernet er opplysningene som overføres underlagt Bindende konsernregler (BCR).

CCS stoler på tilgjengelig juridiske mekanismer for å muliggjøre lovlig overføring av personopplysninger over landegrensene. I den utstrekning CCS stoler på standard kontraktsmessige klausuler (også kalt modellklausuler) eller Bindende konsernregler (BCR) for å autorisere overføring, CCS vil overholde disse kravene, inkludert der det eventuelt er konflikt mellom disse kravene og denne personvernerklæringen.

Bruker CCS dine personlige opplysninger til å kontakte deg?

CCS kan bruke personopplysninger som du oppgir, til å kontakte deg om produkter, tjenester, kampanjer, spesialtilbud, undersøkelser og annen informasjon som kan være av interesse for deg.  Hvis du foretrekker ikke å motta slike meldinger, må du bruke Stopp abonnement-funksjonen på nettstedet eller appen, eller gi oss beskjed ved å sende en e-post til [email protected]. I tillegg vil CCS sørge for at alle markedsføringsmeldinger som sendes elektronisk, sendes til deg på en måte som gjør at du enkelt kan stoppe abonnementet. Vær oppmerksom på at hvis du stopper abonnementet i forbindelse med markedsføringsmeldinger, kan du fortsatt motta meldinger om din konto eller transaksjoner med oss.

Deler CCS opplysningene som samles inn?

CCS kan dele dine personlige opplysninger med våre tilknyttede selskaper som f.eks. i UTC-konsernet og/eller selskaper der CCS har kontroll ved direkte eller indirekte eierskap, for formålene fremsatt ovenfor.

CCS vil ikke selge eller på annen måte overføre eller dele dine personlige opplysninger utenfor selskapene identifisert ovenfor, unntatt:

 • Tjenesteleverandører, forhandlere, distributører, agenter eller kontraktører som CCS bruker for å utføre tjenester på deres vegne. CCS vil kun dele dine personlige opplysninger med tredjeparter som CCS har kontraktsmessige begrenset fra å bruke eller bekjentgjøre opplysningene, unntatt der det er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller for å overholde juridiske krav;
 • Overholdelse av juridiske forpliktelser som svar på legitime lovfestede krav fra blant annet rettsmyndigheter, domstoler og andre statlige myndigheter eller tilsynsmyndigheter;
 • Etterforske mistenkelig eller faktisk ulovlig aktivitet;
 • Hindre fysisk skade eller økonomisk tap; eller
 • Støtte salg eller overføring av hele eller en del av våre virksomheter eller våre aktiva (inkludert pga. konkurs).

Dine personlige opplysninger kan også bli oppbevart og behandlet av våre tjenesteleverandører i USA, EU, Canada, Asia og andre jurisdiksjoner.

Hvordan sikrer CCS personopplysninger?

CCS er forpliktet til å sikre sikkerheten og integriteten til personopplysninger. CSS har innført rimelige fysiske, elektroniske prosedyrer og prosedyrer for ledere for å beskytte dine personlige opplysninger. På grunn av karakteren til Internett-kommunikasjonen kan vi imidlertid ikke garantere eller forsikre at overføringen din til oss er sikker.

Hvordan kan du korrigere, endre eller slette opplysningene som CCS har om deg?

Du kan be om å få tilgang til dine personlige opplysninger og oppdatere, korrigere, endre eller slette dem når som helst. CCS vil iverksette rimelige tiltak for å oppdatere og/eller fjerne opplysninger innen rimelig tid. For å beskytte brukerens personvern og sikkerhet skal CCS gjennomføre tiltak for å bekrefte brukerens identitet før forespurte endringer foretas. Send en e-post til [email protected] for å få tilgang til, endre eller slette dine personlige opplysninger eller for å rapportere problemer med nettstedet, stille spørsmål eller dele bekymringer. I noen av våre nettsteder, apper og sosiale mediekontoer kan du foreta korrigeringer direkte på nettstedet uten å måtte kontakte CCS.

Vær oppmerksom på at selv om vi hjelper deg med å beskytte dine personlige opplysninger, har du ansvar for å beskytte dine passord og andre tilgangsbevis fra oss.

Hva bør du vite om lenker til tredjeparter som vises på dette nettstedet?

I noen tilfeller kan CCS tilveiebringe lenker til nettsteder som ikke kontrolleres av CCS, som CCS vil gjøre rimelige bestrebelser på å identifisere som sådanne. CCS har imidlertid ikke kontroll over slike tredjepartsnettsteder og kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på eller personvernpraksis som brukes av disse nettstedene. Denne personvernerklæringen styrer videre ikke opplysninger som tredjeparter samler inn om deg.

Hvordan bruker CCS informasjonskapsler eller andre sporingsteknologier?

Informasjonskapsler

CCS kan bruke informasjonskapsler på dette nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes til og lagres på brukernes datamaskiner. Vi bruker informasjonskapsler slik at nettstedet kan gjenkjenne tilbakevendende brukere, bistå ved brukernes tilgang til nettstedet og gjøre det mulig for nettstedet å samle inn aggregerte data som vil muliggjøre forbedring av innholdet. Informasjonskapsler skader ikke brukerens datamaskiner eller filer. Hvis du ikke vil at informasjonskapsler fra dette eller andre CCS-nettsteder skal få tilgang, må du justere innstillingene i nettleserprogrammet for å avvise eller deaktivere bruken av informasjonskapsler. Hvis du avviser eller deaktiverer informasjonskapsler eller lignende teknologi, kan det imidlertid føre til at du ikke får tilgang til noe av innholdet vårt eller bruk av funksjoner på nettstedet. CCS kan også bruke informasjonskapsler eller lignende teknologi som legges inn av vår virksomhet eller våre reklamepartnere, for å lære hvilken reklame som fører brukere til vårt nettsted.

I tillegg overvåker CCS brukertrafikkmønstrene på hele nettstedet iht. en brukers domenenavn, nettlesertype, dato og tidspunkt for tilgang og sidene som åpnes. Våre nettservere samler inn domenenavn, men ikke e-postadressen til de besøkende. Disse opplysningene samles inn for å kunne måle antall besøkende på vårt nettsted og for å fastsette hvilke områder på nettstedet brukere finner nyttige basert på mengden trafikk i bestemte områder. CCS bruker disse opplysningene til å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet og for bedre å klargjøre fremtidig innhold basert på interessene til brukerne.

Skjulte/usynlige sporingsbilder

Dette nettstedet kan også bruke skjulte/usynlige sporingsbilder. Skjulte/usynlige sporingsbilder er vanligvis en piksel på et nettsted som kan brukes til å spore om en bruker har besøkt et bestemt nettsted, for å levere målrettet reklame. Skjulte/usynlige sporingsbilder brukes i kombinasjon med informasjonskapsler, noe som betyr at hvis du slår av informasjonskapsler i nettleseren, vil de skjulte/usynlige sporingsbildene ikke kunne spore din aktivitet. De skjulte/usynlige sporingsbildene vil fremdeles telle antall nettstedbesøk, men dine unike opplysninger blir ikke registrert.

Opplysninger som samles av de skjulte/usynlige sporingsbildene, kan inkludere IP-adresseinformasjon (se nedenfor). Skjulte/usynlige sporingsbilder brukes også til:

 • Reklame- og e-postrevisjon og rapportering;
 • Personlig tilpasning av informasjon;
 • Rapportere trafikk på nettstedet; og
 • Unik besøkstelling.

IP-adresser

IP (Internet Protocol)-adressen er et nummer som brukes av datamaskiner på nettverket for å identifisere din datamaskin hver gang du logger på Internett.

CCS kan samle inn og registrere IP-adresser for blant annet å:

 • Holde nettstedet trygt og sikkert;
 • Begrense tilgang til vårt nettsted til bestemte brukere;
 • Feilsøke tekniske problemer; og
 • Forbedre forståelsen av hvordan CCS-nettstedene brukes.

Loggfiler

CCS (eller tredjeparter på vegne av CCS) kan samle inn opplysninger i form av loggfiler som registrerer nettstedsaktiviteter og -statistikker om atferden til nettstedbrukerne.

Loggfiler brukes kun til interne formål. Ved bruk av loggfiler kan CCS fortløpende forbedre og tilpasse nettstedene og applikasjonene.

Oppføringene hjelper oss å samle inn blant annet:

 • Interne markedsførings- og demografiske studier:
 • Nettlesertypen og operativsystemet til en bruker;
 • Opplysninger om en brukers økt (som f.eks. URL, dato og tidspunkt da nettstedet ble besøkt og hvilke sider og hvor lenge disse ble vist på vårt nettsted); og
 • Andre lignende navigerings- eller klikk-strøm-data.

Opplysninger på sosiale nettverk

Sosiale nettverksopplysninger er alle opplysninger som du tillater at et tredjeparts sosialt nettverk deler med tredjeparts applikasjonsutviklere, slik som CCS. Sosiale nettverksopplysninger inkluderer all informasjon som er en del av din profil på en tredjeparts sosialt nettverk. Et slikt sosialt nettverk kan inkludere, men er ikke begrenset til Twitter, Facebook, google+.

Hvis du vil finne ut hvordan opplysningene dine fra et sosialt nettverk kan innhentes av oss (eller andre tredjeparts applikasjonsutviklere), må du gå til innstillingssiden til det aktuelle sosiale nettverket. I tillegg godtar du at vi kan bruke dine personlige opplysninger for å sette informasjonen sammen med et sosialt nettverk for reklameformål.

CCS kan ikke gi forsikringer om sikkerheten til opplysningene som du deler med tredjeparter, inkludert informasjon du deler på sosiale mediesteder.

Klikk her for å finne mer informasjon om informasjonskapsler og andre sporingsteknologier.

Hvordan kan CCS bruke posisjonsdata?

CCS er en global leverandør av bygningsteknologier. Våre systemer og tjenester innen brannsikring, sikkerhet, bygningsautomatisering, oppvarming, klimaanlegg og kjøleanlegg tilbyr integrerte bygninger med høy ytelse, som er sikrere, smartere og bærekraftige. Følgende er noen eksempler på når det kan bes om posisjonsdata som sådanne for å levere noen av tjenestene som CCS har å tilby:

 • For å forbedre bygningsproduktkapasiteten, slik som bruk av dine posisjonsdata i én av våre bygninger for å foreta dynamisk justering av ventilasjons-, oppvarmings- og nedkjølingsinnstillinger, for å slå på og av lyset eller for å låse opp dører;
 • Hvis du er en besøkende eller ansatt ved vårt hovedkontor, bruker du posisjonsdataene dine som hjelp til å finne nærmeste skriver eller konferanserom, for å kunne tilby en forbedret opplevelse ved vårt hovedkontor; 
 • For at eiendomsmeklere skal kunne bruke våre Supra™-tjenester til å anskaffe eller levere eiendomslister eller vise informasjon mens Supra-apper er i bruk; eller
 • For å finne den nærmeste serviceteknikeren i forbindelse med et serviceoppdrag.

I tillegg kan CCS bruke posisjonsdata til å lokalisere ansatte eller kontraktøren eller overholde tidsfrister.

I alle disse tilfellene ber CCS om tillatelse til å samle inn dine posisjonsdata og for at innsamlingen av disse dataene skal være synlig for deg, vil du ha muligheten til å bestemme om du vil oppgi dine posisjonsdata eller ikke. Hvis du velger ikke å oppgi posisjonsdataene dine, er det mulig at CCS ikke vil kunne levere den forespurte tjenesten eller fullføre den forespurte transaksjonen.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger som du gir til CCS oppbevares bare så lenge det er rimelig nødvendig i forbindelse med formålet de ble samlet inn for, i hensyn til at vi må overholde kontraktsmessige forpliktelser, løse kundeserviceproblemer, overholde lovfestede krav og levere nye og forberede tjenester til våre kunder. Dette betyr at vi eventuelt oppbevarer personopplysningene dine i en rimelig tidsperiode etter at du har stoppet å bruke CCS' nettsted eller app. Etter denne perioden slettes personopplysningene dine fra alle CCS-systemer uten forvarsel.

Hvilke tilleggsopplysninger bør bestemte bruker kjenne til?

Foreldre, verger og barn: Våre apper og nettsteder er beregnet på besøkende som er minst 18 år gamle eller som er myndige i jurisdiksjonen der de bor. CCS innhenter ikke med vilje informasjon fra barn og markedsfører ikke produkter eller tjenester overfor barn. Hvis du ikke tilfredsstiller alderskravene fremsatt ovenfor, ber vi deg om ikke å legge inn dine personlige opplysninger på dette eller andre CCS-nettsteder eller -apper.

Brukere i California: Hvert år kan innbyggere i delstaten California be om og motta opplysninger som CCS har delt med andre virksomheter for deres egen direkte markedsføring innen forrige kalenderår (som definert i Californias «Shine the Light Law»). Hvis aktuelt, vil disse opplysningene inkludere en liste over kategoriene med personopplysninger som ble delt og navnene og adressene til alle tredjepartene som CCS har delt denne informasjonen med i det foregående kalenderåret. Send en e-post til [email protected] med «California Shine the Light Privacy Request» i emnelinje samt i selve meldingen, for å få informasjon om dette.

Brukere i EU: Du har rett til å fremme en klage for den nasjonale eller statlige databeskyttelsesmyndigheten, også kjent som datatilsynsmyndigheten. Du har også rett til: (i) å be om tilgang til og korrigere eller slette dine personlige opplysninger; (ii) søke begrensninger på; eller (iii) nekte behandling av visse personopplysninger, og søke dataportabilitet under visse forhold. Bruk kontaktmetodene som vises på slutten av denne merknaden for å kontakte CCS med en forespørsel om å få tilgang til, korrigere, slette, nekte eller søke restriksjoner eller portabilitet.

Brukere i USA: CCS samler ikke inn SNN /«Social Security Number» el. personnummer) via nettstedene. CCS innhenter imidlertid SNN der loven krever det, som f.eks. til skatte- og lønningsformål for sine ansatte. Når CCS samler inn og/eller bruker SNN, skal CCS iverksette egnede tiltak for å beskytte konfidensialiteten, begrense tilgang på «behov for å vite»-basis og implementere passende tekniske sikkerhetsordninger og oppbevaringsplaner.

Hvordan kan CCS komme til å endre denne personvernmeldingen?

Fordi CCS utvider og forbedre nettstedene og appene sine, kan det bli nødvendig å oppdatere denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen kan bli endret fra tid til annen uten forvarsel. Vi oppfordrer deg til regelmessig å se gjennom denne personvernerklæringen for eventuelle endringer. Vesentlige endringer identifiseres øverst i personvernerklæringen.

Hvordan kan jeg kontakte CCS?

Hvis du har noen kommentarer eller spørsmål om denne personvernerklæringen eller ønsker å skaffe opplysninger om måten vi eller våre tjenesteleverandører behandler dine personlige opplysninger på, eller hvis det er andre ting vi kan gjøre for å maksimere verdien av dette nettstedet eller appen for deg, ber vi om at du sender en e-post til [email protected]. Hvis du har spørsmål om CCS' personvernpraksis generelt, må du sende e-post til [email protected].

Hvis du befinner deg i et land som styres av Den generelle personvernforordningen (GDPR) og ønsker å kontakte den lokale databeskyttelsesansvarlige, ber vi om at du oppgir dette i e-posten, og henvendelsen din vil bli videresendt til den aktuelle personen. Hvis du ikke lenger ønsker å dele dine personlige opplysninger med oss eller du ønsker at dine personlige opplysninger fjernes, følger du denne lenken.

Siste oppdatering 28. august 2017.