Carrier Global Corporation og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (kollektivt, "Carrier"), er forpliktet til å beskytte personvernet til besøkende på våre nettsteder ("nettsteder") og brukere av våre mobile applikasjoner ("apper"). Det er viktig at våre brukere forstår hvordan vi innhenter, bruker og avslører personopplysninger (som definert nedenfor). Carrier har iverksatt tekniske, administrative og fysiske tiltak for å beskytte alle personopplysningene som vi kan innhente.

Denne personvernerklæringen beskriver vår praksis knyttet til personopplysninger innhentet gjennom nettsteder og apper, med mindre det er en egen personvernerklæring for et bestemt nettsted eller en mobil applikasjon.

Carrier har en egen generell personvernerklæring som dekker personlig informasjon som transportør kan samle inn og behandle separat og bortsett fra sine nettsteder og apper. Hvis du søker på en jobb gjennom dette nettstedet, er Carriers bruk av personopplysninger du oppgir gjennom Karrierer-delen styres av Carriers personvernerklæring for jobbsøkere funnet i Karrierer-delen, og ikke denne personvernerklæringen. For enkeltpersoner i USA har Carrier en HIPAA-personvernerklæring og retningslinjer for personvern for "Sosial Security Numbers" (amerikanske personnummer). Carrier kan bruke informasjonskapsler og andre sporingsteknologier på sine nettsteder og apper, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Hvilke personopplysninger innhenter Carrier? Hvordan innhenter Carrier slike personopplysninger?

"Personopplysninger" er informasjon der en naturlig person er identifiserbar eller kan identifiseres. Carrier samler inn, bruker og behandler dine personopplysninger for å gi deg tjenester, produkter eller informasjon som du ber om.

Innsamlingen av personopplysninger vil være transparent for deg, og du vil få mulighet til å avgjøre om du skal oppgi den. Hvis du velger å ikke oppgi noen av de personopplysningene som vi ber om, kan det hende at Carrier ikke kan å fullføre transaksjonen, eller oppgi informasjonen, tjenestene eller produktene du har bedt om.

Carrier innhenter informasjon, inkludert personopplysningene, fra deg når du sender et skjema eller en forespørsel, eller registrerer et produkt med Carrier, som for eksempel: navn, fysisk adresse, selskapet som du arbeider, telefonnummer, e-postadresse og faksnummer, samt eventuelle annen personlig informasjon du oppgir til Carrier. Carrier kan også be deg om å oppgi informasjon om produktet du registrerer (f.eks. en enhets-ID) eller personen/selskapet som installerte eller vedlikeholder det.

Carrier kan også samle inn informasjon gjennom din bruk av våre nettsteder eller apper, for eksempel enhetens identifikatorer, IP-adresse, loggfiler og posisjonsdata. Se "Hvordan bruker Carrier informasjonskapsler eller annen sporingsteknologi?" nedenfor for mer informasjon.

Leverandørene av mobil- eller Internett-tjenester kan ha en personvernsposisjon eller -retningslinjer som gir dem mulighet til å fange opp, bruke og/eller beholde personopplysningene dine når du besøker nettstedene eller bruker appene, men Carrier er ikke ansvarlig for og kontrollerer ikke hvordan andre parter kan innhente personopplysningene dine når du går inn på nettstedene eller appene.

Hvorfor samler Carrier inn dine personopplysninger?

Vår hensikt med å samle inn denne informasjonen er å tilby tilpassede tjenester og innhold som er relevant for dine spesifikke behov og interesser. Din informasjon kan brukes av Carrier til å utføre våre kontraktsmessige forpliktelser, godkjenne deg som bruker og gi deg tilgang til visse områder av nettstedet vårt, apper eller sosiale medie-nettsteder eller tillate deg å søke om en stilling hos Carrier. 

Bortsett fra der det brukes til støtte for en kontrakt med deg eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse, vil vår bruk av dine personopplysninger bare være for legitime forretningsinteresser som angitt nedenfor. Personopplysninger som samles inn på nettstedete eller appene, kan brukes til å:

 • Gjennomføre grunnleggende forretningsdrift, for eksempel kommunisere med kunder og forretningsplanlegging;
 • Tilby investortjenester;
 • Oppgi forespurt informasjon, elementer eller tjenester;
 • Svare på din forespørsel eller videre behandle innsendte skjema;
 • Annonsere produkter, tjenester, kampanjer og arrangementer knyttet til Carrier;
 • Forbedre produktene, tjenestene, nettstedene og appene våre
 • Bekrefte identiteten din for å sikre sikkerheten for ett av de andre formålene som er oppført her.
 • Analysere atferden din på nettstedet og i appene våre;
 • Svare på en legitim juridisk forespørsel fra politimyndigheter eller andre statlige regulatorer;
 • Innhente posisjonsdata for å kunne oppgi forespurt informasjon eller tjenester;
 • Beskytte mot svindel eller etterforske mistenkt eller faktisk ulovlig aktivitet;
 • Utvikle nye tilbud, forbedre kvaliteten på våre produkter, forbedre og tilpasse brukeropplevelsen, og bedre forberede fremtidig innhold basert på dine interesser og de av vår generelle bruker befolkning; eller
 • Gjennomføre undersøkelser for å sikre overholdelse, og overholde, juridiske forpliktelser.

Hvor lagres personopplysninger?

Fordi Carrier er et globalt selskap med lokasjoner i mange forskjellige land, kan vi overføre informasjonen din fra én juridisk enhet til en annen eller fra ett land til et annet i Carrier for å oppnå formålene som er nevnt ovenfor. Disse landene inkluderer, som et minimum, USA, medlemslandene i den europeiske union, Storbritannia, Sveits, Canada og andre land, inkludert noen i Asia. Vi vil overføre dine personopplysninger i samsvar med gjeldende juridiske krav og bare i den utstrekning det er nødvendig for de formålene som er beskrevet ovenfor.

Carrier er avhengig av tilgjengelige juridiske mekanismer for å muliggjøre juridisk overføring av personopplysninger på tvers av grenser. I den utstrekning Carrier er avhengig av standard kontraktsklausuler (også kalt modellklausuler) eller bindende selskapsregler å autorisere overføring, vil Carrier overholde disse kravene, inkludert hvor det kan være en konflikt mellom disse kravene og denne personvernerklæringen.

Bruker Carrier dine personopplysninger til å kontakte deg?

Carrier kan bruke personopplysningene som du oppgir til å kontakte deg om produkter, tjenester, kampanjer, spesialtilbud, undersøkelser og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Hvis du foretrekker å ikke motta slik kommunikasjon, kan du bruke funksjonen "Avslutt abonnementet" i nettstedete eller appene, eller gi oss beskjed ved å sende en e-post til [email protected].

Carrier vil sikre at all markedsføringskommunikasjon sendt av elektroniske midler vil gi en enkel metode for å melde deg ut eller avslutte abonnementet. Vær oppmerksom på at hvis du melder deg ut av markedsføringskommunikasjon, kan du fortsette å motta kommunikasjon om vår konto eller transaksjoner med oss.

Vi vil også bruke dine personopplysninger til å kontakte deg som svar på en direkte henvendelse eller hvis du registrerer deg for å motta kommunikasjon på noen av nettstedene, for eksempel Investor-delen hvis tilgjengelig.

Deler Carrier informasjonen den samler inn med tredjeparter?

Carrier kan dele dine personopplysninger med tilknyttede selskaper og datterselskaper, for eksempel selskaper der Carrier har kontroll, gjennom enten direkte eller indirekte eierskap for de formålene som er angitt ovenfor.

I tillegg vil Carrier gi tilgang til eller dele personopplysninger etter behov med tredjeparter, for eksempel betrodde tjenesteleverandører, konsulenter og kontraktører som har tilgang til Carrier-fasiliteter og -systemer, eller som leverer tjenester til Carrier, og med statlige etater og andre som kreves av loven. Spesielt vil Carrier bare dele dine personopplysninger utenfor Carrier til:

 • Tjenesteleverandører, forhandlere, distributører, agenter eller kontraktører som Carrier har beholdt for å utføre tjenester på våre vegne. Carrier vil bare dele dine personopplysninger med tredjeparter som Carrier har kontraktsmessig begrenset til å bruke eller avsløre opplysningene, unntatt det som er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller for å overholde juridiske krav;
 • overholde juridiske forpliktelser, inkludert, men ikke begrenset til, å overholde skatte- og reguleringsforpliktelser, dele data med arbeid/fagforeninger og arbeiderråd, og svare på en rettsforhandling eller en legitim juridisk forespørsel fra politimyndigheter eller andre statlige regulatorer;
 • undersøke mistenkt eller faktisk ulovlig aktivitet;
 • forhindre fysisk skade eller økonomisk tap; eller
 • Støtte salg eller overføring av hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler (inkludert gjennom konkurs).

Dine personopplysninger vil også bli vedlikeholdt og behandlet av våre tjenesteleverandører i USA, medlemslandene i den europeiske union, Storbritannia, Sveits, Canada, Asia og i andre jurisdiksjoner, innenfor et hensiktsmessig juridisk og kontraktsmessig rammeverk.

Hvordan sikrer Carrier personopplysninger?

Carrier forplikter seg til å ivareta sikkerheten og integriteten til personopplysninger. Carrier har vedtatt rimelige fysiske, tekniske og administrative prosedyrer for å beskytte dine personopplysninger. På grunn av Internett-kommunikasjon, kan vi imidlertid ikke garantere at din overføring til oss er sikker.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

De personopplysningene du oppgir til Carrier oppbevares bare så lenge det er rimelig nødvendig for formålene som de ble samlet inn for, og tar hensyn til vårt behov for å overholde kontraktsforpliktelser, løse kundeserviceproblemer, overholde juridiske levere nye eller forbedrede produkter og tjenester til brukerne. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter at du har sluttet å bruke Carriers nettsteder eller apper. Etter denne perioden vil dine personopplysninger bli slettet fra alle systemer av Carrier uten varsel.

Hvordan kan du korrigere, endre eller slette informasjonen holdt av Carrier?

Du kan be om å få tilgang til, oppdatere, korrigere, endre eller slette dine personopplysninger når som helst. Carrier vil bruke rimelige anstrengelser for å oppdatere og/eller fjerne dine personopplysninger i tide. For å beskytte brukerens personvern og sikkerhet, vil Carrier iverksette tiltak for å verifisere brukerens identitet før du ber om tilgang eller endring. For å få tilgang til, oppdatere, korrigere, endre eller slette dine personopplysninger, for å stille spørsmål eller å ta opp bekymringer vedrørende databeskyttelse og personvern, send en e-post til [email protected]. Noen av våre nettsteder, apper og kontoer på sosiale medier lar deg gjøre rettelser direkte på nettstedet uten å måtte kontakte Carrier.

Vær oppmerksom på at selv om vi vil hjelpe deg med å beskytte dine personopplysninger, er det ditt ansvar å beskytte passordene dine og andre tilgangs opplysninger fra andre.

Hva bør du forstå om tredjepartskoblinger som kan vises på dette nettstedet?

I noen tilfeller kan Carrier gi koblinger til nettsteder som Carrier ikke har kontroll over, som Carrier vil gjøre rimelige anstrengelser for å identifisere som sådan. Carrier kontrollerer imidlertid ikke slike tredjepartsnettsteder, og kan ikke være ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisen som brukes av andre nettsteder. Videre regulerer denne personvernerklæringen ikke informasjon innhentet om deg av tredjeparter.

Hvordan bruker Carrier informasjonskapsler eller annen sporingsteknologi?

Informasjonkapsler

Carrier kan bruke informasjonskapsler på dette nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes til og lagres på brukernes datamaskiner. Vi bruker informasjonskapsler for å tillate at nettstedet gjenkjenner gjentatte brukere, forenkler brukernes tilgang til nettstedet, og lar nettstedet kompilere aggregerte data som gjør det mulig å forbedre innholdet. Informasjonskapsler skader ikke brukernes datamaskiner eller filer. Hvis du ikke vil at informasjonskapsler skal være tilgjengelige for dette eller andre Carrier-webområde, bør du justere innstillingene i nettleserprogrammet ditt for å avvise eller deaktivere bruken av informasjonskapsler. Å nekte eller deaktivere informasjonskapsler eller lignende teknologi kan imidlertid hindre deg i å få tilgang til noe av innholdet vårt eller bruke noen av funksjonene på nettstedet. Carrier kan også bruke informasjonskapsler og lignende teknologi plassert av en av våre forretnings- eller annonseringspartnere for å aktivere Carrier for å finne ut hvilke annonser som bringer brukere til nettstedet vårt.

I tillegg overvåker Carrier bruker trafikkmønstre gjennom sine nettsteder i henhold til en brukers domenenavn, nettlesertype, dato og klokkeslett for tilgang og sider som vises. Våre webservere samler domenenavn, men ikke e-postadressene til besøkende. Denne informasjonen samles inn for å måle antall besøkende på nettstedet vårt og for å finne ut hvilke områder av nettstedet brukerne finner nyttig basert på hvor mye trafikk til bestemte områder. Carrier bruker denne informasjonen til å forbedre brukernes opplevelse på nettstedet og for å bedre forberede fremtidig innhold basert på interessene til brukerne.

Sporingsbilder

Dette nettstedet kan også bruke sporingsbilder. Et sporingsbilde er vanligvis en piksel på en nettsted som kan brukes til å spore om en bruker har besøkt et bestemt nettsted for å levere målrettet annonsering. Sporingsbilder brukes i kombinasjon med informasjonskapsler, noe som betyr at hvis du slår av nettleserens informasjonskapsler, vil sporingsbilder ikke kunne spore din aktivitet. Sporingsbilder vil fortsatt telle som et nettstedsbesøk, men din unike informasjon vil ikke bli registrert.

Informasjon som innhentes av sporingsbilder kan inneholde informasjon om IP-adresse (se nedenfor). Sporingsbilde-informasjon brukes også til:

 • Reklame og e-postrevisjon, og rapportering;
 • Personalisering,
 • Rapportering av områdetrafikk; og
 • Unike besøkende-teller.

IP-adresser

En IP-adresse (Internet Protocol) er et nummer som brukes av datamaskiner på nettverket til å identifisere datamaskinen hver gang du logger deg på Internett.

Carrier kan samle inn og holde styr på IP-adresser til blant annet:

 • Oppretthold sikkerhet på nettstedet;
 • Begrens tilgangen til nettstedene våre til bestemte brukere;
 • Feilsøk tekniske problemer, og
 • Bedre forstå hvordan Carrier-nettsteder brukes.

Loggfiler

Carrier (eller tredjeparter på vegne av Carrier) kan samle inn informasjon i form av loggfiler som registrerer nettstedet aktiviteter og statistikk om nettbrukernes vaner.

Loggfiler brukes bare til interne formål. Ved å bruke loggfiler, kan Carrier stadig forbedre og tilpasse sine nettsteder og programmer.

Oppføringene hjelpe oss å samle, blant annet:
 • Intern markedsføring og demografiske studier;
 • Brukerens nettlesertype og operativsystem;
 • Informasjon om en brukers økt (for eksempel URL-adressen, datoen og klokkeslettet da nettstedet ble besøkt, og hvilke sider og hvor lenge som ble vist på nettstedet vårt); og
 • Andre lignende navigasjons- eller klikk-strømdata.

Informasjon om sosiale nettverk

Sosiale nettverk-informasjon er all informasjon som du tillater en tredjepart sosiale nettverk for å dele med tredjeparts programutviklere som Carrier. Informasjon om sosiale nettverk omfatter all informasjon som er en del av profilen din på en tredjeparts sosiale nettverk. Slike sosiale nettverk kan omfatte, men er ikke begrenset til, Twitter, Facebook, Google+.

For å finne ut hvordan informasjonen din fra et sosialt nettverk kan fås av oss (eller andre tredjeparts programutviklere), kan du gå til innstillingssiden for det aktuelle sosiale nettverket. Videre erkjenner du at vi kan bruke dine personopplysninger til å matche informasjon med et sosialt nettverk for annonseringsformål.

Carrier kan ikke gi forsikringer om sikkerheten til informasjon som du deler med tredjeparter, inkludert informasjon du deler med sosiale medier.

Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler og andre sporingsteknologier, klikker du her.

Hvordan kan Carrier bruke posisjonsdata?

Carrier er en global leverandør av byggteknologi. Vår brannsikkerhet, sikkerhet, byggautomatisering, oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering og kuldeanlegg og tjenester som fremmer integrerte, høy ytelsesbygninger som er tryggere, smartere og bærekraftig. Som sådan, følgende er noen eksempler på når posisjonsdata kan bli bedt om å gi noen av tjenestene som Carrier har å tilby:

 • For å forbedre byggprodukt-kapasiteten, som for eksempel å bruke posisjonsdata i en av våre bygninger, til å dynamisk justere ventilasjon, oppvarming og kjøling, for å slå lysene på eller av, eller for å låse opp dører;
 • Hvis du er en besøkende eller en ansatt ved hovedkvarteret vårt, kan du bruke posisjonsdataene dine for å hjelpe deg med å finne nærmeste skriver eller konferanserom, for å gi en forbedret opplevelse på hovedkvarteret vårt; 
 • For å gjøre det mulig for eiendomsmeglere å bruke våre Supra™-tjenester for å skaffe eller gi liste eller vise informasjon mens de bruker Supras sapper; eller
 • For å finne ut hvilken servicetekniker som er nærmest en servicehenvendelse.

I tillegg kan Carrier bruke posisjonsdata for steds- og/eller tidvisningsformål for ansatte eller kontraktører. 

I alle disse tilfellene, Carrier vil be om tillatelse til å samle inn posisjonsdata og så innsamling av disse dataene vil være transparent for deg-du vil få mulighet til å bestemme om du vil oppgi dine posisjonsdata. Hvis du velger ikke å oppgi posisjonsdataene dine, kan det hende at Carrier ikke er i stand til å levere den forespurte tjenesten eller fullføre den forespurte transaksjonen.

Hvilken tilleggsinformasjon bør bestemte brukere vite?

Foreldre, foresatte og barn: Våre apper og nettsteder er beregnet på besøkende som er minst 18 år gamle, eller myndighetsalderen i deres jurisdiksjon. Carrier ikke bevisst be om informasjon fra, eller markedsføre produkter eller tjenester til, barn. Hvis du ikke oppfyller alderskravene som er angitt ovenfor, må du ikke oppgi dine personopplysninger på denne eller andre Carrier-nettsteder eller -apper.

Brukere fra California:

Hvis du er bosatt i California, fra 1. januar 2020, har du visse rettigheter under California Consumer Privacy Act av 2018 ("CCPA"), inkludert retten til å:

 1. vite hvilke kategorier av personopplysninger om deg vi har innhentet og brukt, inkludert hvordan de personopplysningene ble innhentet og formålet for innsamlingen og bruk;
 2. vite hvilke kategorier av personopplysninger som selges eller utleveres til tredjeparter, og, hvis de selges eller utleveres, kategoriene av tredjeparter som mottar den;
 3. få tilgang til spesifikke personopplysninger som er innhentet om deg;
 4. be om at dine personopplysninger blir slettet.

Forespørsler om å utøve rettigheter under CCPA er underlagt verifisering av Carrier og er også underlagt visse restriksjoner gitt av CCPA. Vi vil ikke diskriminere California-beboere for å utøve noen av sine gjeldende CCPA-rettigheter.  Mens California beboere har rett til å velge bort salg av deres personopplysninger under CCPA, vil ikke Carrier selge personopplysninger til tredjeparter. Hvis våre praksiser endres, vil vi oppdatere denne personvernerklæringen og iverksette nødvendige tiltak for å overholde gjeldende lov. 

California-beboere som ønsker å utøve sine CCPA-rettigheter kan kontakte Carrier på [email protected] eller bruke skjemaet vårt her. Du kan også kontakte oss på 1-833-617-0050.  Når du kontakter oss for å utøve dine rettigheter, kan du sette "Californias personvernrettigheter" i emnet og kroppen av forespørselen din og beskrive innholdet i forespørselen din.

Årlig California beboere kan be om og få informasjon som Carrier deles med andre bedrifter for egen direkte markedsføring bruk innen det tidligere kalenderåret (som definert av Californias "Shine The Light Law"). Hvis det er aktuelt, vil denne informasjonen inkludere en liste over kategoriene av personopplysninger som ble delt, og navnene og adressene til alle tredjeparter som Carrier delte denne informasjonen i umiddelbart foregående kalenderår. For å få denne informasjonen, kan du sende en e-postmelding til [email protected] med "California Shine the Light-personvernforespørsel" i emnefeltet, så vel som i brødteksten i meldingen.

Brukere fra EU og andre land med personvernlover: Du har rett til å klage til din nasjonale eller statlige datatilsynsmyndighet, som også kan være kjent som en tilsynsmyndighet. Du har også rett til å: (i) be om tilgang til og korrigering eller sletting av dine personlige opplysninger; (ii) søke restriksjoner på; eller (iii) motsette deg behandling av visse personopplysninger, og søke dataportabilitet under visse omstendigheter. For å kontakte Carrier om en forespørsel om tilgang, korrigere, slette, objekt eller søke restriksjoner eller portabilitet, kan du bruke kontaktmetodene som er angitt på slutten av denne kunngjøringen.

Brukere fra USA: Carrier samler ikke personnummer gjennom sine nettsteder.

Hvordan kan Carrier endre denne personvernerklæringen?

Ettersom Carrier utvider og forbedrer sine nettsteder og dets apps, eller som juridiske krav endres, kan det hende vi må oppdatere denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen uten forvarsel. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne personvernerklæringen jevnlig for eventuelle endringer. Datoen for den nyeste versjonen vil bli identifisert nederst i policyen.

Hvordan kan du kontakte Carrier?

Hvis du vil ha tilgang til, korrigere, oppdatere eller slette dine personopplysninger, eller hvis du har spørsmål om Carriers personvernpraksis generelt eller en klage, send en e-post til [email protected].

Hvis du befinner deg i et land som er underlagt EUs personvernforordning og ønsker å kontakte den lokale Databeskyttelsesansvarlige, må du være oppmerksom på at i e-posten din og din henvendelse vil bli sendt til den aktuelle personen. Hvis du ønsker å avstå fra å dele dine personopplysninger med oss eller få dine personopplysninger fjernet, bør du følge denne koblingen.

Sist oppdatert: 26. ottober 2021