Carrier Global Corporation og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet kalt «Carrier») er forpliktet til å beskytte personvernet til besøkende på våre nettsteder («nettsteder») og brukere av våre mobilapplikasjoner («apper»). Det er viktig at brukerne våre forstår hvordan vi samler inn, bruker og utleverer personopplysninger (som definert nedenfor). Carrier har implementert tekniske, administrative og fysiske tiltak for å beskytte all personlig informasjon som vi kan samle inn.

Denne personvernerklæringen beskriver vår praksis knyttet til personlig informasjon samlet inn via nettstedene og appene, med mindre det er en egen personvernerklæring for et bestemt nettsted eller mobilapplikasjon.

Carrier har en egen generell personvernerklæring som dekker personlig informasjon som Carrier kan samle inn og behandle separat og bortsett fra sine nettsteder og apper. Hvis du søker på en jobb via dette nettstedet, styres Carriers bruk av personopplysningene du oppgir gjennom Karriere-delen av Carriers personvernerklæring for jobbsøkere som finnes i Karriere-delen, og ikke denne personvernerklæringen.

Hvilke personopplysninger samler Carrier inn gjennom sine nettsteder og apper? Hvordan samler Carrier inn slik personlig informasjon?

«Personlig informasjon» er informasjon som en fysisk person kan identifiseres gjennom eller kan identifiseres. Carrier samler inn, bruker og behandler dine personlige opplysninger for å gi deg tjenester, produkter eller informasjon som du ber om via våre nettsteder og apper.

Innsamlingen av personlig informasjon vil være gjennomsiktig for deg, og du vil få muligheten til å bestemme om du vil gi den eller ikke. Hvis du velger å ikke oppgi noen av personopplysningene du ber om, kan Carrier ikke være i stand til å fullføre transaksjonen, eller gi informasjonen, tjenestene eller produktene du har bedt om.

Carrier samler inn informasjon, inkludert personlig informasjon, fra deg når du sender inn et skjema eller en forespørsel, registrerer et produkt hos Carrier eller bruker applikasjonene våre, for eksempel: navn, fysisk adresse, selskapet du jobber for, telefonnummer, e-postadresse og faksnummer, bransjen du jobber i, interessene dine, samt annen personlig informasjon du oppgir til Carrier. Carrier kan også be deg om å oppgi informasjon om produktet du registrerer eller ønsker støtte for (f.eks. en enhetsidentifikator) eller personen/selskapet som installerte eller vedlikeholder det.

Carrier kan også samle inn informasjon gjennom din bruk av våre nettsteder eller apper, for eksempel brukernavn, enhetsidentifikatorer, IP-adresse, loggfiler og posisjonsdata. For mer informasjon, vennligst se Carrier Cookies Policy.

Leverandørene av mobil- eller internettjenester kan ha en motstridende personvernposisjon eller -policy som tillater dem å fange opp, bruke og/eller beholde dine personlige opplysninger når du besøker nettstedene eller bruker appene, men Carrier er ikke ansvarlig for og kontrollerer ikke hvordan andre parter kan samle inn dine personlige opplysninger når du går inn på nettstedene eller appene.

Hvorfor samler Carrier inn dine personlige opplysninger?

Vårt formål med å samle inn denne informasjonen er å tilby tilpassede tjenester og innhold som er relevant for dine spesifikke behov og interesser. Informasjonen din kan brukes av Carrier til å utføre våre kontraktsforpliktelser, svare på forespørselen din, autentisere deg som bruker og gi deg tilgang til visse områder av nettstedet vårt, apper eller sosiale medier eller gi deg tilgang til en stilling hos Carrier.

Bortsett fra der det brukes til støtte for en kontrakt med deg eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, vil vår bruk av dine personlige opplysninger kun være for legitime forretningsinteresser som angitt nedenfor.

Personlig informasjon som samles inn på nettstedene eller appene kan brukes til å:
 • Gi forespurt informasjon, gjenstander eller tjenester;
 • Svare på forespørselen din eller videre behandle det innsendte skjemaet;
 • Annonsere produkter, tjenester, kampanjer, treninger og arrangementer knyttet til Carrier;
 • Gjennomføre grunnleggende forretningsdrift, for eksempel kommunisere med kunder og forretningsplanlegging;
 • Utvikle nye tilbud, forbedre kvaliteten på våre produkter, tjenester, nettsteder og apper, forbedre og tilpasse brukeropplevelsen og bedre forberede fremtidig innhold basert på interessene dine og interessene til vår generelle brukerpopulasjon;
 • Bekreft identiteten din for å sikre sikkerhet for et av de andre formålene som er oppført her;
 • Analysere atferden din på nettstedet og appene våre;
 • Innhente posisjonsdataene dine for å gi forespurt informasjon eller tjenester;
 • Gi investor tjenester;
 • Beskytte mot svindel eller undersøke mistenkt eller faktisk ulovlig aktivitet svare på en legitim juridisk forespørsel fra rettshåndhevende myndigheter eller andre myndighetsregulatorer; eller
 • Gjennomføre undersøkelser for å sikre overholdelse av, og overholde, juridiske forpliktelser.

Hvor lagres personlig informasjon?

Fordi Carrier er et globalt selskap med lokasjoner i mange forskjellige land, kan vi overføre informasjonen din fra en juridisk enhet til en annen eller fra ett land til et annet innen Carrier for å oppnå formålene som er oppført ovenfor. Disse landene inkluderer i det minste USA, Mexico, medlemslandene i EU, Storbritannia, Sveits, India, Kina og andre land. Vi vil overføre dine personlige opplysninger i samsvar med gjeldende juridiske krav og bare i den grad det er nødvendig for formålene som er angitt ovenfor.

Carrier er avhengig av tilgjengelige juridiske mekanismer for å muliggjøre lovlig overføring av personlig informasjon over landegrensene. I den grad Carrier stoler på standard kontraktsklausuler (også kalt modellklausulene) eller dets bindende selskapsregler for å autorisere overføring, vil Carrier overholde disse kravene, inkludert der det kan være en konflikt mellom disse kravene og denne personvernerklæringen.

Bruker Carrier dine personlige opplysninger til å kontakte deg?

Carrier kan bruke den personlige informasjonen du oppgir til å kontakte deg om produkter, tjenester, kampanjer, spesialtilbud, undersøkelser og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Hvis du foretrekker å ikke motta slik kommunikasjon, vennligst bruk «avslutt abonnement» -funksjonen i kommunikasjonen, nettstedene eller appene, eller send inn forespørselen din via Carrier-webskjemaet som er tilgjengelig på nettstedet her.

Carrier vil sørge for at all markedsføringskommunikasjon sendt elektronisk vil gi deg en enkel metode for å melde deg av eller avslutte abonnementet. Vær oppmerksom på at hvis du avslutter abonnementet på markedsføringskommunikasjon, kan du fortsette å motta viktig kommunikasjon om kontoen din eller transaksjoner med oss.

Vi vil også bruke dine personlige opplysninger til å kontakte deg som svar på en direkte henvendelse, eller hvis du registrerer deg for å motta kommunikasjon på noen av nettstedene, for eksempel Investor-delen hvis tilgjengelig.

Deler Carrier informasjonen den samler inn med tredjeparter?

Carrier kan dele dine personlige opplysninger med sine tilknyttede selskaper og datterselskaper, for eksempel selskaper der Carrier har kontroll, gjennom enten direkte eller indirekte eierskap for formålene angitt ovenfor.

I tillegg vil Carrier gi tilgang til eller dele personopplysninger etter behov med tredjeparter, for eksempel betrodde tjenesteleverandører, konsulenter og entreprenører som får tilgang til Carrier-anlegg og -systemer eller som leverer tjenester til Carrier, og med offentlige etater og andre i henhold til loven. Spesielt vil Carrier bare dele dine personlige opplysninger utenfor Carrier for å:

 • Tjenesteleverandører, forhandlere, distributører, agenter eller entreprenører som Carrier har beholdt for å utføre tjenester på våre vegne. Carrier vil bare dele dine personlige opplysninger med tredjeparter som Carrier kontraktsmessig har begrenset fra å bruke eller avsløre informasjonen, bortsett fra når det er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller for å overholde juridiske krav;
 • Overholde juridiske forpliktelser, inkludert, men ikke begrenset, til å overholde skatte- og forskriftsmessige forpliktelser, dele data med arbeids-/fagforeninger og bedriftsråd, og svare på en rettssak eller en legitim juridisk anmodning fra rettshåndhevende myndigheter eller andre myndighetsregulatorer;
 • Undersøke mistenkt eller faktisk ulovlig aktivitet.

Din personlige informasjon vil også bli opprettholdt og behandlet av våre tjenesteleverandører i USA, Mexico, medlemslandene i EU, Storbritannia, Sveits, India, Kina og i andre jurisdiksjoner, innenfor et passende juridisk og kontraktsmessig rammeverk.

Hvordan sikrer Carrier personlig informasjon?

Carrier er forpliktet til å sikre sikkerheten og integriteten til personlig informasjon. Carrier har vedtatt rimelige fysiske, tekniske, organisatoriske og administrative prosedyrer for å beskytte dine personlige opplysninger. På grunn av internettkommunikasjonens natur kan vi imidlertid ikke garantere eller garantere at overføringen din til oss er sikker.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Personopplysningene du oppgir til Carrier oppbevares bare så lenge det er rimelig nødvendig for formålene de ble samlet inn for, idet vi tar hensyn til vårt behov for å overholde kontraktsforpliktelser, løse kundeserviceproblemer, overholde juridiske krav og tilby nye eller forbedrede produkter og tjenester til brukerne. Dette betyr at vi kan beholde dine personlige opplysninger i en rimelig periode etter at du sluttet å bruke Carrier- nettstedene eller -appene. Etter denne perioden vil dine personlige opplysninger bli slettet fra alle systemene til Carrier uten varsel.

Hvordan kan du korrigere, endre eller slette informasjonen som innehas av Carrier?

Du kan be om å få tilgang til, oppdatere, korrigere, endre eller slette dine personlige opplysninger når som helst. Carrier vil bruke rimelige anstrengelser for å oppdatere og/eller fjerne dine personlige opplysninger i tide. For å beskytte brukerens personvern og sikkerhet, vil Carrier ta skritt for å bekrefte brukerens identitet før han foretar en forespurt tilgang eller endring. For å få tilgang til, oppdatere, korrigere, endre eller slette dine personlige opplysninger, for å stille spørsmål eller å reise bekymringer angående databeskyttelse og personvern, eller sende inn forespørselen din via Carrier-webskjemaet som er tilgjengelig på nettstedet her. Noen av våre nettsteder, apper og sosiale mediekontoer lar deg foreta rettelser direkte på nettstedet uten å måtte kontakte Carrier ytterligere.

Vær oppmerksom på at selv om vi vil hjelpe deg med å beskytte dine personlige opplysninger, er det ditt ansvar å beskytte passordene dine og annen tilgangsinformasjon fra andre.

Hva bør du forstå om tredjepartslenkene som kan vises på dette nettstedet?

I noen tilfeller kan Carrier gi lenker til nettsteder som ikke er operatørstyrte, som Carrier vil gjøre rimelige anstrengelser for å identifisere som sådan. Carrier kontrollerer imidlertid ikke slike tredjeparts nettsteder, og kan ikke være ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisen som brukes av andre nettsteder. Videre regulerer ikke denne personvernerklæringen informasjon som er samlet inn om deg av tredjeparter.

Hvordan kan Carrier bruke posisjonsdata?

Carrier er en global leverandør av bygningsteknologier. Våre brannsikkerhets-, sikkerhets-, bygningsautomatiserings-, varme-, ventilasjons-, klimaanlegg- og kjølesystemer og tjenester fremmer integrerte bygninger med høy ytelse som er tryggere, smartere og bærekraftige. Følgende er noen eksempler på når posisjonsdata kan bli bedt om for å levere noen av tjenestene som Carrier har å tilby:

 • For å forbedre evnen til byggeprodukter, for eksempel bruke posisjonsdataene dine i en av bygningene våre til å justere ventilasjons-, varme- og kjøleinnstillingene dynamisk, for å slå lysene på eller av, eller for å låse opp dører;
 • Hvis du er en besøkende på eller en ansatt på våre kontorer, kan du bruke posisjonsdataene dine til å hjelpe deg med å finne nærmeste skriver eller konferanserom, for å gi en forbedret opplevelse på våre kontorer;
 • For å finne ut hvilken servicetekniker som er nærmest et serviceanrop.

I alle disse tilfellene vil Carrier be om tillatelse til å samle inn posisjonsdataene dine, slik at innsamlingen av disse dataene vil være gjennomsiktig for deg — du vil få muligheten til å bestemme om du vil oppgi posisjonsdataene dine eller ikke. Hvis du velger å ikke oppgi posisjonsdataene dine, kan Carrier ikke være i stand til å levere den forespurte tjenesten eller fullføre den forespurte transaksjonen.

Hvilken tilleggsinformasjon bør spesifikke brukere vite?

Foreldre, foresatte og barn: Våre apper og nettsteder er ment for besøkende som er minst 18 år, eller myndighetsalder i deres bostedsområde. Carrier ber ikke bevisst om informasjon fra, eller markedsfører produkter eller tjenester til, barn. Hvis du ikke oppfyller alderskravene som er angitt ovenfor, må du ikke oppgi dine personlige opplysninger på dette eller andre Carrier-nettsteder eller apper.

Brukere fra California: Hvis du er bosatt i California med virkning fra 1. januar 2020, har du visse rettigheter i henhold til California Consumer Privacy Act fra 2018 (som endret av California Consumer Privacy Rights Act) («CCPA»), inkludert retten til:

 1. Kjenne til kategoriene og/eller spesifikke personopplysningene Carrier samler inn, formålene som Carrier bruker denne informasjonen for, og kategoriene av informasjon Carrier oppgir til tredjeparter.
 2. Få tilgang til kategorier av personlig informasjon om deg som Carrier samler inn, bruker, avslører og deler.
 3. Slette personopplysninger Carrier har samlet inn fra deg og kreve at tjenesteleverandører gjør det samme, med forbehold om visse unntak.
 4. Velg bort salg eller deling av dine personlige opplysninger av Carrier.
 5. Korrigere all unøyaktig informasjon Carrier kan ha samlet inn om deg.
 6. Begrens bruk eller avsløring av sensitiv informasjon, for eksempel personnummer, finansiell kontoinformasjon, geolokalisering.
 7. Fjerning av innhold hvis du er under 18 år California Business and Professions Code Section 22581 tillater deg å be om og få fjerning av innhold eller informasjon du har lagt ut offentlig.
 8. Utøve dine personvernrettigheter uten frykt for diskriminerende handling.

Forespørsler om å utøve rettigheter under CCPA er underlagt verifisering av transportøren og er også underlagt visse begrensninger gitt av CCPA. Vi vil ikke diskriminere innbyggere i California for å utøve noen av deres gjeldende CCPA-rettigheter. Mens innbyggere i California har rett til å velge bort salg av deres personlige opplysninger under CCPA, selger ikke Carrier personlig informasjon til tredjeparter. Hvis vår praksis endres, vil vi oppdatere denne personvernerklæringen og iverksette nødvendige tiltak for å overholde gjeldende lov.

Innbyggere i California som ønsker å utøve sine CCPA-rettigheter, kan kontakte Carrier via Carrier-webskjemaet som er tilgjengelig på nettstedet her. Du kan også kontakte oss på 1- 833-617-0050.

California Civil Code Section 1798.83, også kjent som «Shine The Light» -loven, tillater innbyggere i California å årlig be om og få informasjon som Carrier delte med andre virksomheter for egen direkte markedsføringsbruk innen det foregående kalenderåret. Hvis det er aktuelt, vil denne informasjonen inneholde en liste over kategoriene av personlig informasjon som ble delt, og navnene og adressene til alle tredjeparter som Carrier delte denne informasjonen med i det umiddelbart foregående kalenderåret. For å få denne informasjonen, vennligst kontakt Carrier via Carrier-webskjemaet som er tilgjengelig på nettstedet her.

Brukere fra EU og andre land med personvernlovgivning: Du har rett til å sende inn en klage til din nasjonale eller statlige databeskyttelsesmyndighet, som også kan kalles en tilsynsmyndighet. Du har også rett til å: (i) be om tilgang til og korrigering eller sletting av dine personlige opplysninger; (ii) søke begrensninger på; eller (iii) motsette deg behandling av visse personopplysninger, og søke dataportabilitet under visse omstendigheter. For å kontakte Carrier om en forespørsel om å få tilgang til, korrigere, slette, motsette seg eller søke begrensninger eller portabilitet, vennligst kontakt Carrier via Carrier-webskjemaet som er tilgjengelig på nettstedet her.

Brukere fra fastlands-Kina: Du har rett til (1) å bli informert om hvorfor og hvordan Carrier behandler dine personlige opplysninger, (2) å søke begrensning eller innvende mot behandlingen av dine personlige opplysninger, (3) å ha tilgang til eller få en kopi av dine personlige opplysninger, (4) å korrigere og oppdatere dine personlige opplysninger, (5) å søke dataportabilitet, (6) å slette dine personlige opplysninger hvis ikke mot lovbestemte krav; 7) for å trekke tilbake samtykke til videre behandling av dine personlige opplysninger, og (8) å kansellere kontoen din som du registrerte. Carrier skal umiddelbart svare på dine rettigheter på en rimelig måte. Ta kontakt med Carrier via Carrier- webskjemaet som er tilgjengelig på nettstedet her.

Brukere fra USA: Carrier samler ikke personnummer gjennom sine nettsteder.

Hvordan kan Carrier endre denne personvernerklæringen?

Ettersom Carrier utvider og forbedrer nettstedene og appene sine, eller etter hvert som juridiske krav endres, kan det hende vi må oppdatere denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen uten forvarsel. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne personvernerklæringen regelmessig for eventuelle endringer. Datoen for den nyeste versjonen vil bli identifisert nederst i policyen.

Hvordan kan du kontakte Carrier?

Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere, oppdatere eller slette dine personlige opplysninger, eller hvis du har spørsmål om Carriers personvernpraksis generelt eller en klage, kan du sende inn forespørselen din via Carrier-webskjemaet som er tilgjengelig på nettstedet her. I tilfelle du befinner deg i et land som er underlagt den generelle databeskyttelsesforordningen og ønsker å kontakte den lokale databeskyttelsesansvarlig, vennligst oppgi dette i skjemaet, og forespørselen din vil bli rettet til den aktuelle personen.

Sist oppdatert: Oktober 2023