Produktlansering fasadesikring

April 22, 2018

Facade protection launch 


Vår nye og banebrytende løsning for utendørs branndeteksjon er nå ute på markedet.

Brannstiftelse og påsatte branner er et stort og voksende problem. Utilsiktede branner forårsaket av arbeider, selvantennelse eller annet i nærheten av brennbare fasader, er også en økende bekymring. Disse skadene koste flere millioner dollar, og utgjør en risiko for liv og eiendom. De fleste bygninger er utstyrt med branndeteksjonssystemer på innsiden. Utsiden er en helt annen historie. Helt til nå.

Ved å benytte vår flammedetektor har vi løst utfordringen og kommet opp med en banebrytende løsning, og vi verner liv og bygninger på en rask og rimelig måte. Og i tillegg er den enkel å installere, igangkjøre og vedlikeholde.


Les mer om løsningen her.

Tilbake

Pressekontakt:

Communication Manager

Anne Marie Ness Thorvaldsen

+47 90 90 55 00

[email protected]