Skip to main content

AutroSense Cascade produktlansering

AutroSense-Cascade-produktlansering-banner-s

AutroSense Cascade er en skalerbar løsning for aspirasjonsdeteksjon som gjør installasjon enklere, vedlikehold raskere, og kan brukes i flere typer applikasjoner enn tradisjonelle luftprøvedetektorer.

Et AutroSense Cascade-system består av to basismodultyper:

  1. Displaymodul – foretar kontroll og overvåking av detektormoduler
  2. Detektormodul – henter luft fra det overvåkede området og tester det for røykpartikler.

Inntil åtte detektormoduler kan kontrolleres og overvåkes via én displaymodul, og hver detektormodul kan benytte inntil 250 m samlet prøverørlengde.

Display- og detektormodulkombinasjoner er definert som en gruppe, og alt utstyret i gruppen kommuniserer via RS485. Det unike modulære designet gjør at grupper enten kan installeres på ett enkelt sted (ikke-distribuert gruppe) eller på separate steder (distribuert gruppe). Dette gir betydelige designfordeler, blant annet når det gjelder å maksimere rørdekningen og redusere transporttiden.

Men AutroSense Cascade handler ikke bare om effektiv og fleksibel systemdesign, den utmerker seg også med enkle brukerkontroller, detaljert displayinformasjon, enkle tilkoblinger og enkelt vedlikehold. Fra systemdesigneren helt ut til sluttbrukeren gir AutroSense Cascade fordeler for alle.

AutroSense Cascade inneholder spennende nye designaspekter integrert med utprøvde egenskaper og teknologier, som ClassiFire® og spillvannsventil-teknologi.

Enten den skal gi tidlig varsling i et datarom eller problemløsning for utfordrende eller uvanlige applikasjoner, utmerker AutroSense Cascade seg ved å tilby en robust og pålitelig løsning for aspirasjonsdeteksjon.

Les mer om AutroSense Cascade aspirasjonsdeteksjonsløsning.