Skip to main content

Vi beskytter pasienter og personell på Rikshospitalet

Rikshospitalet-hospital-in-Oslo-Norway  


Oslo universitetssykehus rehabiliterer sitt gamle brannalarmsystem på Rikshospitalet i år. Vi er glade for muligheten til å beskytte pasienter og personell mot brann. 

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 24.000 ansatte. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.  

Rikshospitalet, som er en del av Oslo universitetssykehus, skal nå få et splitter nytt brannalarmsystem, som en del av et større rehabiliteringsprosjekt. Det nye systemet består av 21 nye AutroSafe brannalarmpaneler and circa 8 500 AutroGuard® protektorer, et AutroVoice MULTIVES talealarmsystem, 22 alarmstasjoner med brannpaneler, brannmannsmikrofoner og grafiske informasjonsskjermer. Og vår AutroMaster V vil sørge for full kontroll. 

“Vi setter stor pris på å bli foretrukket når pasienter og personell skal beskyttes på Rikshospitalet.” sier Geir Trønnes, salgs- og markedsdirektør i Autronica. “Vi har hatt et tett samarbeid med teknisk avdeling ved sykehuset i mange år, og det faktum at de på nytt velger å oppgradere brannsikkerhetssystemet sitt med et Autronica-anlegg er et bevis på dyktigheten og serviceinnstillingen til våre folk i felten.”

Les mer om Rikshospitalet her.

trenger du et nytt brannsikkerhetssystem? Ta kontakt med oss.

Foto: ©Cylinder