Er du involvert i installasjon, igangkjøring og vedlikehold på eksisterende og nye anlegg? Autronica Fire and Securitys supportsenter gir deg svar på tekniske spørsmål om våre produkter og systemer, samt spørsmål angående ordrer, fakturaer, videreformidling og leveranse.

Vår supportavdeling kommer til å spørre om noen detaljer som det er greit å forberede seg på:

  1. Hva slags system har du?
  2. Står du ved hovedpanelet? Hvis ikke, gå til dette.
  3. Har du nøkkelen til panelet tilgjengelig?
  4. Hva er forløpet i forkant av hendelsen? (Service, vedlikehold, strømbrudd el.l)
  5. Hvor mange og hvilke andre typer paneler finnes, dersom panelet er koblet til et system?
  6. Hvilken/-t adresse/sted/fartøy der systemet er installert?