FAQ

Finn løsninger på ofte stilte spørsmål om vår produkter. Se gjerne gjennom denne før du ringer vårt supportsenter, da løser du kanskje noen grunnnleggende utfordringer på egen hånd.

200x150 Autroprime

200x150 AutroSafe4

200x150 AutroSafe3

Autroprime interaktivt branndeteksjons-
system. Klikk her for å lese mer og
finne dokumentasjon.

AutroSafe 4 interaktivt branndeteksjons- 

system. Klikk her for å lese mer og 
finne dokumentasjon.

AutroSafe 3 interaktivt brannalarm-
system. Dette systemet er erstattet
av AutroSafe 4.


200x150 BS-100


200x150 BX-10

BS-100 analogt adresserbart brann-
alarmsystem. Dette systemet er
erstattet av AutroSafe 4.

BX-10 konvensjonelt brannalarm-
system. Dette systemet er erstattet
av Autroprime.


Hvis du ikke kjenner igjen noen av disse, har du et veldig gammelt, utdatert system som vi anbefaler at du bytter ut. Ta kontakt på [email protected] eller 90 90 55 00.

AutroSafe/Autroprime: 

Følg den lokale branninstruksen trinn for trinn.

1. Gå til hovedpanelet i systemet ditt.

2. For å slå av lyden på panelet, trykker du på den svarte Avstill summer-knappen MutePanel.

3. Vri nøkkelen med klokka til det står Aksessnivå 2 i displayet. Trykk på Retur-knappen Return for å se hvor alarmen har gått.

4. Undersøk åstedet og iverksett nødvendige tiltak.

5. For å avstille alle alarmene, trykker du den røde Avstill alarmer-knappen SilenceAlarms. Dersom situasjonen er avverget vil systemet gå tilbake til normal driftsmodus.

6. Trykk den grønne Tilbakestilling-knappen Reset. Vri nøkkelen tilbake til opprinnelig posisjon.

Du kan trygt slå av lyden uten å slå av systemet, men gjør det kun dersom du er helt sikker på at ingen trenger å bli varslet.


AutroSafe/Autroprime:

For å avstille den interne summeren i selve panelet, trykker du den svarte Avstill summer-knappen MutePanel.

For å slå av alle alarmklokker vrir du nøkkelen med klokka, og trykker på den røde Avstill alarmer-knappen SilenceAlarms.

Denne meldingen kommer før et evt. branntilløp har slått ut i full brann.


AutroSafe:

Følg den lokale branninstruksen trinn for trinn.

1. Gå til hovedpanelet i systemet ditt.

2. For å slå av lyden på sentralen, trykker du på den svarte Avstill summer-knappen MutePanel.

3. Vri nøkkelen med klokka til det står Aksessnivå 2 i displayet. Trykk på Retur-knappen Return for å se hvor alarmen har gått.

4. Undersøk åstedet og iverksett nødvendige tiltak. Når dette er gjort, kan du kvittere for forvarselet.

5. Kvitter for at forvarselet er håndtert ved å trykke på 4-knappen (Kvitter forvarsel) 4_AcceptFireWarning.Ved flere varsel, merk en og en og trykk 4 på hvert varsel.

6. Trykk den grønne Tilbakestilling-knappen Reset. Vri nøkkelen tilbake til opprinnelig posisjon.


Autroprime:

Følg den lokale branninstruksen trinn for trinn.

1. Gå til hovedpanelet i systemet ditt.

2. For å slå av lyden på sentralen, trykker du på den svarte Avstill summer-knappen Autroprime Mute Panel.

3. Vri nøkkelen med klokka. Trykk Enter-knappen Return for å se hvor alarmen har gått.

4. Undersøk åstedet og iverksett nødvendige tiltak. Når dette er gjort, kan du kvittere for forvarselet.

5. Kvitter for at forvarselet er håndtert ved å trykke på den røde Avstill alarmer-knappen Autroprime Silence Alarms.

6. Trykk den grønne Tilbakestilling-knappen Autroprime Reset. Vri nøkkelen tilbake til opprinnelig posisjon.

Dette betyr antakelig at det har oppstått en feil et eller annet sted i systemet.


AutroSafe:

1. Varsle teknisk personell.

2. Gå til hovedpanelet i systemet ditt. 

3. For å slå av lyden på sentralen, trykker du på den svarte Avstill summer-knappen MutePanel.

4. Vri nøkkelen med klokka til det står Aksessnivå 2 i displayet. Trykk på Retur-knappen Return for å se hvor feilvarselet har gått.

5. Undersøk feilen og iverksett nødvendige tiltak. Når dette er gjort, kan du kvittere for feilvarselet.

6. Kvitter for at feilen er håndtert ved å trykke på 3-knappen (Kvitter feilvarsel) 3_AcceptFaultWarning. Ved flere feilvarsel, merk den du vil kvittere for, trykk pil venstre-knapp for å velge feilen, og trykk 3.Autroprime:

1. Varsle teknisk personell.

2. Gå til hovedpanelet i systemet ditt. 

3. For å slå av lyden på sentralen, trykker du på den svarte Avstill summer-knappen Autroprime Mute Panel

4. Vri nøkkelen med klokka til det står Aksessnivå 2 i displayet. Trykk på Retur-knappen Return for å se hvor feilvarselet har gått.

5. Undersøk feilen og iverksett nødvendige tiltak. Når dette er gjort, kan du kvittere for feilvarselet.

6. Kvitter for at feilen er håndtert ved å trykke på Tilbake-knappen Autroprime Back. Så trykker du på Funksjon-knappen Autroprime Function , og velg Kvitter for å kvittere ut det valgte punktet eller Kvitter alle for å kvittere for alle punkt med feil.

6. Trykk på den grønne Tilbakestill-knappen Autroprime Reset og vri nøkkelen tilbake til opprinnelig posisjon.

Dersom det har gått en alarm eller oppstått en feil, kan du finne mer informasjon om feilen i displayet.

1. Vri nøkkelen med klokka til det står Aksessnivå 2 i displayet.

2. Trykk Retur-knappen Return. Da kommer det en liste over aktive alarmer/feil. Hvis det er flere, velger du den du ønsker å se nærmere på ved å bla med piltastene, og trykke Retur Return igjen.

AutroSafe 4: Du kan endre kontrasten på betjeningspaneler BS-420 / BS-430.

  • Kontrasten økes ved å holde inne Flere hendelser-knappen MutePanelsamtidig som man trykker på den røde Avstill alarm-knappen (eller Neste vindu-knappen) SilenceAlarms inntil ønsket kontrast er oppnådd.
  • Kontrasten reduseres ved å holde inne Flere hendelser-knappen MutePanel samtidig som man trykker på den grønne Tilbakestill system-knappen Reset inntil ønsket kontrast er oppnådd.

I tilfeller hvor man skal utføre røyk- eller varmegenererende arbeid i det beskyttede området, er det greit å koble ut detektoren(e) mens arbeidet foregår.


AutroSafe4:

For å koble ut

1. Gå til hovedpanelet i systemet ditt.

2. Vri nøkkelen med klokka til det står Aksessnivå 2 i displayet.

3. Trykk på Meny-knappen MutePanel

4. Trykk på 2-tallet 2_Disable for å velge Utkoble

5. Trykk på 2-tallet 2_Disable igjen for å velge punkter

6. Dersom du vet navnet på punktet, bruk tastaturet for å skrive inn tekst. Hvis ikke, trykk Retur Return for å komme inn i listen over punkter, og bruk piltaster for å bla i listen.

7. Når du finner riktig punkt, trykk på Retur-knappen Return en gang til for å gå inn på detektorens informasjon.

8. Legg inn timer og minutter ved hjelp av nummertaster og klikk på Retur-knappen Return for å navigere mellom feltene.

9. For å utføre kommandoen, trykker du Retur-knappen Return igjen.

10. Klikk på Lukk vindu-knappen MutePanel for å returnere til menyen. Vri nøkkelen tilbake til opprinnelig stilling.


For å koble inn igjen:

1. Vri nøkkelen med klokka til det står Aksessnivå 2 i displayet.

2. Trykk på Meny-knappen MutePanel

3. Trykk på 3-tallet 3_AcceptFaultWarning for å velge Innkoble

4. Trykk på 2-tallet 2_Disable for å velge punkter

5. Dersom du vet navnet på punktet, bruk tastaturet for å skrive inn tekst. Hvis ikke, trykk Retur-knappen Return for å komme inn i listen over punkter, og bruk piltaster for å bla i listen.

6. Når du finner riktig punkt, trykk på Retur-knappen Return en gang til for å gå inn på detektorens informasjon.

9. For å utføre kommandoen, trykker du Retur-knappen Return igjen

10. Klikk på Lukk vindu-knappen MutePanel for å returnere til menyen. Vri nøkkelen tilbake til opprinnelig stilling.


Autroprime:

For å koble ut:

1. Gå til hovedpanelet i systemet ditt.

2. Vri nøkkelen med klokka.

3. Hold inne Enter Return til menyen dukker opp.

4. Trykk pil ned til du kommer til Utkobling, og trykk Enter Return.

5. Trykk pil ned til du kommer til Punkt, og trykk Enter Return.

6. Trykk pil ned til du kommer til du kommer til det punktet du vil koble ut, og trykk på Enter Return. Hvis du vil koble ut flere punkt, klikk på Select på hvert punkt før du trykker Enter Return.

7. Trykk på Enter Return igjen for å aktivere markøren. Bruk nummertastene for å velge utkoblingstid (timer:minutter)

8. For å aktivere, trykk på Enter Return to ganger

9. Legg merke til at den gule Utkobling-indikatoren lyser (fast gult lys). Vri nøkkelen tilbake til opprinnelig stilling.


For å koble inn:

1. Vri nøkkelen med klokka.

2. Hold inne Enter Returntil menyen dukker opp.

3. Trykk pil ned til du kommer til Innkobling, og trykk Enter Return.

4. Trykk pil ned til du kommer til Punkt, og trykk Enter Return.

5. Bare utkoblede punkter vises i lista. Trykk pil ned til du kommer til det punktet du vil koble inn og trykk Enter Return. Hvis du vil koble inn flere punkt, klikk på Select på hvert punkt før du trykker Enter Return.

6. For å aktivere, trykk Enter Return igjen.

8. Legg merke til at den gule Utkobling-indikatoren ikke lyser lenger (dersom alle punkt er koblet inn). Vri nøkkelen tilbake til opprinnelig stilling.

Maritime kunder: [email protected], [email protected]

Petrokjemiske, olje- og gasskunder: [email protected]

Landkunder: [email protected]


Autronica leverer reservedeler i ti år etter varslet termineringsdato. Vi leverer per i dag reservedeler til våre brannalarmsystemer AutroSafe 3, AutroSafe 4 og Autroprime. Dersom du har et eldre system enn dette, må du ta kontakt på [email protected] eller telefon 90 90 55 00 for å finne en løsning som passer for deg.

Har du andre spørsmål?

Hvis du ikke finner den informasjonen du leter etter, ta gjerne kontakt med oss for videre råd og støtte.