Skip to main content

Retur/reparasjon

All retur må avtales på forhånd, og retur og alle senere henvendelser skal være knyttet til et Return Material Authorisation (RMA)-nummer som du får tildelt ved å klikke under.Dette må du gjøre:

  1. Dersom du ønsker å returnere varer må du henvende seg direkte til vår returavdeling på forhånd, gjennom bestilling av skjema overnfor.
  2. Vi vil tildele deg et RMA-nummer, og levere ut et returskjema som må skrives ut, fylles ut med aktuell informasjon og vedlegges varene som ønskes returnert. Fyll ut alle feltene for å sikre en effektiv behandling av returen.
  3. RMA-nummeret angitt i pkt 2 er gyldig i 30 dager (45 dager for eksport). Etter denne fristen vil nummeret bli slettet om ikke retur er mottatt.
  4. Dersom du ønsker eller har behov for nye varer umiddelbart, vil vi opprette en ny salgsordrelinje og faktura. Eventuell kredit av et defekt produkt blir vurdert når returen er ankommet og kontrollert.
  5. Dersom det ikke kan påvises feil på produktet etter testing, blir produktet ikke kreditert, men returnert tilbake til deg etter avtale. Du blir da belastet returkostnadene.Forutsetning for retur av overskuddsmateriell eller feilbestillinger


Dersom det ikke foreligger andre skriftlige avtaler med Autronicas salgsavdeling (ev. spesielle avtaler må angis), vil enhver retur følge Autronicas salgs- og leveringsbetingelser. Dette innebærer:

  • 30 % returfradrag på varer i uåpnet/uskadet emballasje, ikke eldre enn 1 år.
  • Det tas ikke retur på spesialbestilte/tilpassede varer
  • Varer som returneres med åpnet/skadet eller mangelfull emballasje blir ikke kreditert. Disse returneres til kunde etter avtale. Kunden blir belastet for returkostnader.
  • Kunde må selv ivareta transport og fraktkostnader av vareretur

All vareretur uten ferdig utfylt returskjema, vil bli avslått og returnert til avsenderadresse, mot fraktfaktura.

Returadresse

Branndeteksjon, talevarsling og nødlys

Autronica Fire and Security AS
Rep/varemottak
Bromstadveien 59
7047 Trondheim

Slukking, gassampling og nivåfølere

Autronica Fire and Security AS
Varemottak
Stalsbergveien 9
3128 Tønsberg

For våre danske kunder

Autronica Fire and Security AS
Return/repair 
Industriholmen 17-19
DK-2650 Hvidovre