Airports

Flyplass

Hva skjer hvis du må tømme flyplassen?

Veksten i flytrafikken de siste 20 årene har vært langt sterkere enn for andre transportmidler. Bare mellom 2003 og 2010 økte antall flyreiser mellom Norge og utlandet med 76 %*.

Konsekvensene av å tømme en flyplass for passasjerer og ansatte, med tilhørende forsinkelser – ikke bare i Norge, men i hele verden – er både økonomisk og samfunnsmessig enorme.

Det finnes mange grunner til at flytrafikken forsinkes. Brann eller uønskede alarmer trenger ikke være én av dem.

AutroMaster

Presentasjonssystem

AutroMaster kombinerer kombinerer styrken til et komplekst brannalarmanlegg med overvåkingsfunksjoner som sørger for at du har kontroll i nødssituasjoner.
Den er enkel i bruk, med et intuitivt grafisk grensesnitt som gir god oversikt over overvåkede områder. Herfra kan du styre et bredt spekter av systemer.
AutroMaster plasseres i sikkerhets-/driftsbygning, og gir full kontroll over alle bygningene på flyplassen –eller på alle flyplassene i hele Norge.

Les mer
AutroSafe panels

Brannalarmsentraler

Brannalarmsentral plasseres i alle bygg som skal beskyttes. Brannmannspanel plasseres i angrepspunkt. Våre sløyfepanel kommuniserer og strømforsynes via deteksjonssløyfa.

Les mer
Voice alarm

Talevarsling

Talevarslingssentral plasseres i sikkerhets-/driftsbygning. Denne sørger for tydelig og effektiv evakuering om det oppstår en reell nødsituasjon.

Les mer
Smoke Detector

Standard detektorer

Våre røyk-, varme- og multisensorer benyttes i terminaler og på kontorer. Smart teknologi gir detektorene lengre levetid, forebygger falske alarmer og gir kortere responstid på ulmebranner.

Les mer
Flame detector land

Flammedetektor

Vår flammedetektor gir effektiv beskyttelse av fasader og i hangarer.

Les mer
Beam detector

Linjedetektor

Linjedetektorer plasseres i atrium og hangarer. Linje­deteksjon brukes fortrinnsvis der store åpne områder skal sikres.

Les mer
Emergency lights group

Nødlys

Nødlyssentral plasseres i teknisk rom, og armaturer på flyplassen leder folk i sikkerhet. AutroMaster sørger for automatisk overvåking og loggføring, og gir ett servicepunkt. LED-teknologi sparer energi og penger.

Les mer

Derfor velger du brannsikkerhet fra oss:

Driftsleder

Ansvarlig for at alle som oppholder seg på flyplassen er trygge, ved at alt virker som det skal til enhver tid. Mange systemer skal koordineres.
Bruker mindre tid på daglig drift:
 • Enkel inn-/utkobling ved vedlikehold
 • Automatisk loggføring av hendelser
 • Mobil betjening
 • AutroMaster knytter alle sikkerhetssystemene sammen.

Avinor

Har ansvaret for alle flyplassene i Norge, og for at flytrafikken på disse går som planlagt, uten avbrudd.
 • Smart teknologi reduserer omfanget av manuell kontroll samtidig som den øker sikkerheten og forlenger levetiden på systemet.
 • Mulighet til å kontrollere alle flyplassene sentralt fra samme sted.

Eget brannvesen

Ansvarlig for brannslokking, livredning og restverdiredning . Kort responstid er essensielt for å begrense skader på liv, miljø og verdier, og for å minimalisere nedetid.
Drar nytte av tidlig deteksjon, presis varsling og få uønskede alarmer
 • Smart teknologi detekterer brann raskere og eliminerer uønskede alarmer
 • Håndholdt (remote) AutroMaster viser brannforløp og gir presis angivelse av lokasjon

Ansatte

Ansvarlig for å hjelpe til i en evakueringssituasjon. Må være drillet i rutiner og evakueringsplaner til enhver tid.
Får enkelt en god oversikt i nødsituasjoner
 • Ser hvor alarmen går
 • Raskere håndtering av situasjoner
 • Bedre og tryggere evakuering
 • Kan trene på ulike scenarier uten å forstyrre daglig drift

Passasjerer

Unngår unødvendige og skremmende situasjoner, kommer seg på flyet i riktig tid og opplever en trygg og god reise.

* Tall hentet fra transportøkonomisk institutt, faktaark RVU 20-2009: Flytrafikk og lange reiser