Skip to main content
mans-legs-resting-on-suitcase-in-airport-waiting-lounge

Flyplass

Hva skjer hvis du må tømme flyplassen?

Veksten i flytrafikken de siste 20 årene har vært langt sterkere enn for andre transportmidler. Bare mellom 2003 og 2010 økte antall flyreiser mellom Norge og utlandet med 76 %*.

Konsekvensene av å tømme en flyplass for passasjerer og ansatte, med tilhørende forsinkelser – ikke bare i Norge, men i hele verden – er både økonomisk og samfunnsmessig enorme.

Det finnes mange grunner til at flytrafikken forsinkes. Brann eller uønskede alarmer trenger ikke være én av dem.

autromaster-v-presentation-system-screen-and-nuk-pc
Presentasjonssystem
AutroMaster kombinerer kombinerer styrken til et komplekst brannalarmanlegg med overvåkingsfunksjoner som sørger for at du har kontroll i nødssituasjoner.
Den er enkel i bruk, med et intuitivt grafisk grensesnitt som gir god oversikt over overvåkede områder. Herfra kan du styre et bredt spekter av systemer.
AutroMaster plasseres i sikkerhets-/driftsbygning, og gir full kontroll over alle bygningene på flyplassen –eller på alle flyplassene i hele Norge.
Les mer
autrosafe-4-fire-and-gas-detection-system
Brannalarmsentraler
Brannalarmsentral plasseres i alle bygg som skal beskyttes. Brannmannspanel plasseres i angrepspunkt. Våre sløyfepanel kommuniserer og strømforsynes via deteksjonssløyfa.
Les mer
voice-alarm-system
Talevarsling
Talevarslingssentral plasseres i sikkerhets-/driftsbygning. Denne sørger for tydelig og effektiv evakuering om det oppstår en reell nødsituasjon.
Les mer
smoke-detector-with-smart-technology
Standard detektorer
Våre røyk-, varme- og multisensorer benyttes i terminaler og på kontorer. Smart teknologi gir detektorene lengre levetid, forebygger falske alarmer og gir kortere responstid på ulmebranner.
Les mer
autroflame-flame-detector-BG-201
Flammedetektor
Vår flammedetektor gir effektiv beskyttelse av fasader og i hangarer.
Les mer
fireray5000-beam-detector-set-with-panel-trasmitters-and-reflectors
Linjedetektor
Linjedetektorer plasseres i atrium og hangarer. Linje­deteksjon brukes fortrinnsvis der store åpne områder skal sikres.
Les mer
autronica-emergency-lights-group
Nødlys
Nødlyssentral plasseres i teknisk rom, og armaturer på flyplassen leder folk i sikkerhet. AutroMaster sørger for automatisk overvåking og loggføring, og gir ett servicepunkt. LED-teknologi sparer energi og penger.
Les mer
Derfor velger du brannsikkerhet fra oss:
Driftsleder
Ansvarlig for at alle som oppholder seg på flyplassen er trygge, ved at alt virker som det skal til enhver tid. Mange systemer skal koordineres.
Bruker mindre tid på daglig drift:
 • Enkel inn-/utkobling ved vedlikehold
 • Automatisk loggføring av hendelser
 • Mobil betjening
 • AutroMaster knytter alle sikkerhetssystemene sammen.
Avinor
Har ansvaret for alle flyplassene i Norge, og for at flytrafikken på disse går som planlagt, uten avbrudd.
 • Smart teknologi reduserer omfanget av manuell kontroll samtidig som den øker sikkerheten og forlenger levetiden på systemet.
 • Mulighet til å kontrollere alle flyplassene sentralt fra samme sted.
Local fire brigade
Responsible for fire fighting, lifesaving and salvaging remaining value. Short response time is essential to minimize damage to life, environment, and property, and to ensure minimal downtime.
Benefit from early detection and timely notification, few unwanted alarms:
 • Smart technology detects fire faster and eliminates unwanted alarms
 • Handheld/tablet AutroMaster shows fire progress and indicates precise location
Employees
Responsible of helping out in an evacuation situation. Must be drilled in routines and evacuation plans at all times.
Get easy, clear information in an emergency situation:
 • See where the alarm originates
 • Faster handling of the situation
 • Better and safer evacuation
 • Can rehearse different scenarios without disturbing the everyday operation.
Passasjerer

Unngår unødvendige og skremmende situasjoner, kommer seg på flyet i riktig tid og opplever en trygg og god reise.

* Tall hentet fra transportøkonomisk institutt, faktaark RVU 20-2009: Flytrafikk og lange reiser