Facades

Fasadesikring

Trygghet også på utsiden

Flame detector land

Flame detector

Our flame detector is effective when it comes facade protection.

Learn more

Derfor velger du brannsikkerhet fra oss:

Driftsleder

Ansvarlig for at alle som oppholder seg i bygningen er trygge. Systemet skal være i drift til enhver tid.
  • Smart teknologi forlenger levetiden og øker presisjonen til detektoren
  • Værbestandig detektor og ekstra værbeskyttelse i braketten sikrer optimal drift i ethvert klima

Eier

Ansvarlig for sikkerheten til alle som oppholder seg i bygningen. En begynnende brann må oppdages så snart som mulig.
  • Flammedetektoren oppdager brann i stedet for å vente på at det skal sive røyk inn i bygningen. Med denne typen fasadesikring vil en brann bli oppdaget mye tidligere.

Brannvesenet

Ansvarlig for brannslokking, livredning og restverdiredning . Kort responstid er essensielt for å begrense skader på liv, miljø og verdier.
  • Tidlig varsling gjør at utrykning og slukkearbeid kan komme i gang så tidlig som mulig.
  • Smart teknologi gjen­kjenner feil­kilder og reduserer antall uønskede alarmer.

Beboere

Får en tryggere hverdag, og mer tid til å evakuere hvis det verste skulle skje.