Skip to main content
hotel-facade-in-front-of-blue-sky

Hoteller

Hvor mange mennesker er du ansvarlig for hver natt?

Et hotellbesøk skal være hyggelig og fritt for bekymringer. Få gjester tenker på brannsikkerhet når de oppholder seg her. Da er det greit at du gjør det.

Har du tenkt over kompleksiteten i en hotellbygning? Fra spa til kjøkken, scene med pyroteknisk røyk, store atrium og parkeringskjeller. Ofte er det flere etasjer, og det er langt fra toppetasjen og ut i sikkerhet.

smoke-detector-with-smart-technology
Smart teknologi
Vår SelfVerify-teknologi sjekker hver eneste detektor, hver dag. Systemet testes hele veien fra detektorkammer til alarmutgang, uten å forstyrre den daglige driften. Systemet verifiserer i tillegg følsomheten til hver detektor med et kalibrert signal.
Behovet for manuell testing med testrøyk, som i seg selv smusser ned detektorene, er dermed sterkt redusert. Det er nok med en visuell sjekk. SelfVerify betyr færre avbrudd, lenger levetid, mer presis deteksjon og loggføring.
Detektorene våre er også utstyrt med DYFI+, filtere som gir bedre og raskere deteksjon med mindre uønskede alarmer.
Les mer
autrosafe-4-fire-and-gas-detection-system
Brannalarmpanel
Brannalarmsentralen plasseres i teknisk rom. Brannmannspanel plasseres i angrepspunkt. Sløyfepanelene våre kommuniserer og strømforsynes via deteksjonssløyfa.
Les mer
autromaster-v-presentation-system-screen-and-nuk-pc
Presentasjonssystem
Presentasjonssystemet AutroMaster plasseres i resepsjonen, og gir full kontroll og oversikt over bygningen. AutroMaster forenkler vedlikeholdet gjennom automatisk loggføring. All dokumentasjon kan enkelt hentes fra rapportgeneratoren.
Les mer
autrosense-200-aspirating-detector
Aspirasjonsdetektor
Aspirasjonsdetektoren plasseres i atrium og parkeringskjeller. Den har automatisk miljøtilpasning, som sørger for presis deteksjon og reduserer faren for uønskede alarmer.
Les mer
autroflame-flame-detector-BG-201
Flammedetektor
Vår flammedetektor er effektiv ifm. scene-/pyrotekniske show. Den er også ideell til utvendig sikring av bygg, for å forhindre fasadebranner ved for eksempel der man oppbevarer søppel.
Les mer
voice-alarm-system
Talevarsling
Talevarslingssentral plasseres i teknisk rom. Høyttalere sørger for tydelige beskjeder, enten forhåndsinnspilte, eller fra mikrofon i resepsjonen. Systemet kan også benyttes som PA-anlegg.
Les mer
autronica-emergency-lights-group
Nødlys
Nødlyssentral plasseres i teknisk rom, og armaturer leder folk i sikkerhet. Det sentraliserte systemet via AutroMaster sørger for automatisk overvåking og loggføring, og gir ett servicepunkt. LED-teknologi sparer energi og penger.
Les mer
Derfor velger du brannsikkerhet fra oss:
Driftsleder
Ansvarlig for at alle som oppholder seg i bygningen er trygge, ved at systemet virker som det skal til enhver tid.
 • Bruker mindre tid på daglig drift
 • Enkel inn-/utkobling ved vedlikehold
 • Automatisk loggføring av hendelser
 • Mobil betjening
 • Smart teknologi gjør tidkrevende testing overflødig og gir god kontroll
Resepsjonist
Ansvarlig i en alarmsituasjon fram til brannvesenet ankommer. Må få rask oversikt og enten få folk ut eller gjøre tiltak uten at gjestene blir berørt.
 • Får enkelt oversiktlig informasjon i en nødsituasjon
 • Ser hvor alarmen går
 • Raskere håndtering av situasjon
 • Bedre og tryggere evakuering
Brannvesen
Ansvarlig for brannslokking, livredning og restverdiredning . Kort responstid er essensielt for å begrense skader på liv, miljø og verdier.
 • Drar nytte av tidlig deteksjon og presis varsling, få uønskede alarmer
 • Smart teknologi detekterer brann raskere og eliminerer uønskede alarmer
 • Presis angivelse av lokasjon
Eier
Skal sørge for at brannalarmanlegget blir regelmessig kontrollert, vedlikeholdt og ettersett, samt sørge for at anlegget til enhver tid fungerer.
 • Får forutsigbarhet til en lavest mulig drifts- og levetidskostnad
 • Smart teknologi reduserer omfanget av manuell kontroll samtidig som den øker sikkerheten og forlenger levetiden inntil det dobbelte.
Gjestene

Får den gode hotellopplevelsen og minimalt med forstyrrelser. De unngår unødvendige og skremmende situasjoner.