LNG plants

LNG-anlegg

Brann- og gassdeteksjon for LNG-anlegg

Brann- og gassikkerhet i LNG-fabrikker

AutroSafe panels

Brann- og gassdeteksjonssystem

Vårt avanserte AutroSafe integrerte brann- og gassdeteksjonssystem gir innovative, fleksible og integrerte brannsikkerhetsløsninger som enkelt kan skreddersys for ulike applikasjoner og behov. Pålitelige og dokumenterte løsninger som oppfyller dagens strenge krav og standarder innen brannsikkerhet.
- Avansert teknologi forenkler service og vedlikehold, noe som medfører minimal nedetid
- Kostnadseffektiv - rask og enkel tilgang til reservedeler, service og support
- Gunstige vilkår og betingelser for service- og garantiavtaler

Les mer (eng)
AutroPath

AutroPath - siktlinje IR-gassdeteksjon

Siktlinje-gassdetektorer gir kontinuerlig overvåking av brennbare hydrokarbongasskonsentrasjoner i et bredt område (typisk 0 til 5 LFL-meter over en avstand på 5 til 120 meter). De må fungere under store vibrasjoner som er typisk for et industriområde og må tåle tøffe miljøer.

Les mer (eng)
AutroTox

AutroTox - katalytisk brennbar gassdeteksjon

GT3000 giftig gass-detektor er en intelligent frittstående industriell gassdetektor som sørger for kontinuerlig overvåkning av atmosfæren for farlig gasslekkasje eller oksygenutarming.

Les mer
AutroPoint

AutroPoint - IR hydrokarbon-gassdeteksjon

AutroPoint-familien av punkt-IR-gassdetektorer er ledende innen industrien i kvalitet, ytelse og lav eierkostnad. Over hele verden er optisk IR-gassdeteksjon nå den foretrukne detekteringsteknologien for tidlig varsling av brannfarlige hydrokarbongasslekkasjer.

Les mer (eng)
Autrosonic

AutroSonic - akustisk gassdeteksjon

AutroSonic acustisk gasslekkasjedetektor hører gasslekkasjer som andre ikke gjør - i det øyeblikket de oppstår. Det er den første ikke-kontakt lekkasjedetektoren av sin type som gjenkjenner unike "lyd-fingeravtrykk"", analyserer 24 diskrete ultralydbånd, mens den ignorerer sjenerende ultralydskilder.

Les mer (eng)
Flame detector POG

AutroFlame - Multispektrum IR flammedeteksion

Forhindre unødige og kostbare driftsstopp med den forbedrede X33 multispektrum Infrarød flammedetektor. Fra raffinerier til turbiner, offshore utforskning/produksjon til hangarer, FPSO-er til drivstofflagring, la X33 beskytte personell, eiendeler og eiendom.

Les mer (eng)