Utendørs avfallsområder er ofte fylt med store mengder brennbare materialer, lagret helt inntil bygg. Materialer som kan selvantenne eller blir satt fyr på med vilje. Slike områder er sjelden beskyttet grunnet mangel på branndeteksjonssystemer som dekker fasader. En brann vil ikke oppdages før røyken har trukket inn i bygget, hvor detektorene er lokalisert. Da er det gjerne for sent.
 
En av de største utfordringene ved å beskytte utsiden av bygg er å begrense deteksjonen til kun de områdene vi ønsker å overvåke, og ikke området rundt. Snø, regn og skitt vil også påvirke deteksjonen. Vi har funnet en løsning som fungerer.

Utendørs beskyttelse med AutroFlame IR flammedetektor

For å redde liv og forhindre skade på bygninger, er det avgjørende at brannen oppdages så tidlig som mulig og at brannvesenet varsles umiddelbart. 

AutroFlame IR flammedetektor er robust og miljøbeskyttet, noe som gjør den ideell for utendørs bruk. Flammedetektoren monteres på en diskret brakett som beskytter detektoren mot været. Detektoren har et synsfelt på 45 grader, begrenset av veggene til braketten. Monteringsarmen er justerbar slik at synsfeltet til detektoren kan tilpasses etter behov, både horisontalt og vertikalt. På den måten rettes flammedetektoren utelukkende mot fasaden, uten forstyrrelser fra det omkringliggende området. Den er også beskyttet mot snø, vann eller andre typer forurensning som begrenser eller hindrer synligheten eller sensitiviteten til detektoren.

outdoor-protection-expanded-graphic-and-detector-placement