Skip to main content
parking-garage

Parkeringshus

Parkeringshus er som oftest fulle av støv, forurensing og eksos, som gir utfordringer for detektering av brann. Standard røykdeteksjon er som regel ikke en passende løsning.

Varmedetekterende kabel eller varmedetektorer er av og til benyttet til å beskytte parkeringshus. Denne typen teknologi krever kraftig varme for å reagere, noe som kan ta lang tid, spesielt dersom detektoren ikke er plassert rett over brannen.

Parkeringshus er ofte en del av en større bygningsmasse, som kjøpesenter, hoteller, sykehus eller leilighetsbygg. Det å oppbevare et stort antall kjøretøy, inkludert drivstoff, under et bygg med mange mennesker, som gjerne sover eller som ikke er i stand til å evakuere uten hjelp, kan lede til kritiske situasjoner og tap av liv - dersom uhellet skulle være ute.

autroflame-flame-detector-BG-201
Flammedeteksjon er et sikkert valg
Åpen flamme er vanligvis det kritiske fareelementet i parkeringshus. Flammer spres fra en bil til den neste, og vil til slutt antenne drivstoff. Behovet for tidlig deteksjon av åpen flamme er kritisk for å unngå en storbrann, som igjen kan lede til tap av liv og eiendom.
Vår Dual IR flammedetektor overvåker hele parkeringshuset og gir alarm innen sekunder når en åpen flamme er observert. DYFI+ smart teknologi sikrer at detektoren har en høy immunitet mot falske alarmer, noe som gjør denne detektoren til et sikkert valg i krevende miljøer, slik som i parkeringshus.
Les mer
autroprime-fire-alarm-control-panel-BS-210
Brannsentral
Hovedsentralen plasseres i teknisk rom, med informasjonspaneler ved alle innganger. Informasjons-/repeaterpaneler kan kommunisere og strømforsynes gjennom deteksjonssløyfa.
Les mer
smoke-detector-with-smart-technology
Standard detektorer
Våre røyk-, varme-, og multisensorer beskytter resten av bygget. Smart teknologi sikrer lenger levetid, bedre beskyttelse mot falske alarmer og kortere responstid på ulmebrann.
Les mer
autromaster-v-presentation-system-screen-and-nuk-pc
Toppsystem
En AutroMaster-skjerm plasseres i kontrollrommet, og gir full kontroll over bygningen. Forenkler vedlikehold gjennom automatisk logging. All dokumentasjon kan enkelt hentes i rapportgeneratoren
Les mer
Hvorfor velge brannsikkerhet fra oss
Driftsleder
Ansvarlig for sikkerheten til alle som oppholder seg i bygningen - og bilene deres - ved at systemet er i drift til enhver tid.
  • Smart teknologi forlenger livssyklusen og forbedrer presisjonen til detektoren
  • Toppsystem gir kontroll over hele bygningen, og hendelser logges automatisk.
Brannvesenet
Ansvarlig for brannslokking, livredding og berging. Rask respons er avgjørende for å begrense skade på liv, miljø og eiendom.
Drar nytte av tidlig deteksjon og presis varsling, få uønskede alarmer:
  • Smart teknologi sikrer raskere deteksjon og eliminerer uønskede alarmer
  • Sløyfepaneler gir presis indikasjon på lokasjon
Brannvesenet
Ansvarlig for brannslokking, livredding og berging. Rask respons er avgjørende for å begrense skade på liv, miljø og eiendom.
Drar nytte av tidlig deteksjon og presis varsling, få uønskede alarmer:
  • Smart teknologi sikrer raskere deteksjon og eliminerer uønskede alarmer
  • Sløyfepaneler gir presis indikasjon på lokasjon