Schools

Skoler og barnehager

Sikkerhetstrusler mot skolen er vårt største mareritt

Barna våre tilbringer mesteparten av dagen på skolen eller i barnehagen. Vår største frykt er at noe skal true sikkerheten deres – enten det er brann eller andre trusler.

Hverdagen her fokuserer på lek, kunnskap og utvikling. Men for dem som eier og driver slike bygg må sikkerheten til enhver tid stå i høysetet.

Vår jobb er å beskytte det kjæreste vi har. Hvordan gjør vi dette best mulig?

Voice alarm

Talevarsling

MultiVES talevarsling med toveiskommunikasjon gjør at kontor og klasserom kan kommunisere med hverandre i en trusselsituasjon. Systemet kan også ivareta funksjoner som skoleringing samt formidling av direkte og forhåndsinnspilt informasjon til deler av eller hele skolen. Gjennom to-veis kommunikasjon med hvert enkelt klasserom vil systemet være et viktig hjelpemiddel i den daglige kommunikasjon. Klasserommets mikrofonkonsoll har også inngang for lydkilde, slik at multimedia-lyd kan publiseres over lokale høyttalere. Ved å velge kraftigere høyttalere i gymsal og auditorium kan AutroVoice MultiVES også formidle scenelyd.

For større skoleanlegg kan flere AutroVoice MultiVES kobles sammen i et redundant fibernettverk.

Les mer
AutroSafe panels

Brannalarmpaneler

Hovedsentralen monteres på vaktmesterens kontor, med informasjonspaneler ved alle inngangsdører og på rektors kontor.

Les mer
Smoke Detector

Standard detektorer

Våre røyk-, varme- og multisensorer dekker de fleste behovene for branndeteksjon. Smart teknologi gir lengre levetid, samt bedre beskyttelse mot falske alarmer og kortere responstid på ulmebranner.

Les mer
Flame detector land

Flammedetektor

Fasadesikring gir tidlig varsling ved branntilløp utenfor skolen – i søppelcontainere eller ved ildspåsettelse.

Les mer
Tamper proof call points

Bøllesikre manuelle meldere

Brannalarmsystemene på skoler er ofte utsatt for hærverk. Manuelle meldere er et yndet mål for elever som går forbi og får et innfall. Dette resulterer i full utrykning og sure kroner fra en slunken skolekasse. For å løse dette problemet leverer vi nå et "bøllecover" som kan monteres over melderen. For å knuse glasset og utløse melderen, må man flippe opp et lokk tilkoblet en lokal alarm som uler ved utløsning. Alarmen er ikke tilknyttet det sentrale systemet, men vil trekke til seg oppmerksomheten dersom den blir utløst unødig. I en reell brannsituasjon gjør en ekstra alarm ingenting, men det vil forhåpentligvis stoppe eleven fra å knuse glasset unødig.
I tillegg leverer vi beskyttelsesgitter til nødlys og detektorer - for de med god spenst.

Les mer
Emergency lights group

Nødlys

Nødlys viser vei i en brannsituasjon, og antipanikk-belysning gir god sikt dersom strømmen har gått.

Les mer

Derfor velger du brannsikkerhet fra oss:

Vaktmester

Ansvarlig for at alle i bygningen er trygge og at systemet fungerer optimalt til enhver tid.
Bruker mindre tid til vedlikehold og får bedre kontroll:
  • Smart teknologi gjør tidkrevende testing overflødig og forenkler kontroll.
  • Kan kommunisere direkte med klasserom og instruere i en trusselsituasjon

Fylket

Har det overordnede ansvaret for sikkerheten til våre barn så lenge de er i skole eller barnehage, i tillegg til det økonomiske ansvaret.
Får et sikkert system og har gitt sine ansatte de beste forutsetninger i en trusselsituasjon:
  • Smart teknologi gir tidlig varsling ved brann
  • Gode hjelpemidler i trusselsituasjoner

Innsatsstyrke

Ansvarlig for å bekjempe situasjonen man har kommet opp i , enten det er brannslokking, livredning eller å eliminere trusler. Rask respons og nøyaktig informasjon er essensielt for å verne liv, miljø og verdier.
  • Smart teknologi detekterer brann raskere og eliminerer uønskede alarmer
  • Presis angivelse av lokasjon

Ansatte

Ansvarlig for å vite hva som skjer, og når.
Får hjelp i en trusselsituasjon, kan kommunisere med innsatsleder/vaktmester og kan ta grep:
  • Toveis kommunikasjon gjennom talevarslingssystemet
  • Informasjonspaneler forteller hvor situasjonen har inntruffet.

Barna

Vi sikrer en trygg skole­ og barnehagehverdag hvor de kan utfolde seg fritt. Skulle noe true dette er sikkerheten ivaretatt.