Shale shaker ventilations

Ventilasjon for vibrasjonssikter

Pålitelig gassdeteksjon har vært nær umulig i de mest skitne miljøer offshore. Så langt.

I de tøffeste olje- og gassmiljøene er det å utføre pålitelig gassdeteksjon ekstremt utfordrende. En av de viktigste bekymringene i boreområdet til en oljerigg er hydrokarbonlekkasje fra brønnen. Risikoen er at dette kan føre til "utblåsing".

Hittil har tradisjonelle IR-detektorer blitt valgt for denne oppgaven, på grunn av mangel på andre alternativer. Men tradisjonelle IR-gassdetektorer trenger nærhet til kilden for å oppnå gode resultater. De er ikke egnet i ekstreme forhold hvor risikoen for detektorforurensning er ekstremt høy, for eksempel i vibrasjonssiktrom.