Skip to main content

Vi verner liv, miljø og verdierAutronica er en ledende innovatør, produsent og leverandør av brann- og gassikkerhet, verden over. Produktene våre ivaretar brannsikkerheten på land, til sjøs og innen det petrokjemiske, olje- og gassmarkedet. Vi har nesten 500 ansatte som ivaretar hele verdikjeden, fra idè, utvikling og produksjon til service og markedsføring av produktene våre. Vi er et internasjonalt selskap med kontorer i hele verden, med hovedkontoret solid plassert i Norges teknologihovedstad Trondheim.

Autronica er den del av Carrier, en levende leverandør til byggesystemnæringene over hele verden. Mer informasjon finnes på hjemmesiden til Carrier.
autronica-entrepreneurs-behind-desk-with-first-developed-product
Et stykke norsk industrihistorie
Fra bryggeloft til millionbedrift
autronica-service-engineer-with-value-chain
Den komplette verdikjeden
Fra idé til ferdig produkt
autronica-worker-mature-woman
Våre kjerneverdier
Vi verner liv, miljø og verdier
cruise-ship-in-front-of-city-landscape
Våre marked

Vi verner liv på land, til sjøs, og i det petrokjemiske, olje- og gassmarkedet.

autronica-engineer-mature-man
Firmasertifiseringer

Vi er sertifisert iht. ISO 9001 og ISO 14001.