Som en del av Carrier er har vi forpliktet oss til å gjøre verden tryggere, bærekraftig og mer behagelig for generasjoner framover. Våre egne bærekraftsmål er forankret i felles mål som strekker seg til 2030. Vi har brutt disse ned til årlige mål, som skal gi oss den trinnvise endringen vi trenger å se for å nå disse målene. Vi måler effektiviteten av vår praksis gjennom flere viktige ytelsesindikatorer - og vår forbedring gjenspeiles i tallene.