Skip to main content

Vår visjon

Null tap av liv, ingen skader grunnet brann og gass


Gjennom vår teknologi og våre tjenester er målet vårt å eliminere farer forårsaket av brann og gass. Slik beskytter vi mennesker og verdier til enhver tid.

Autronica er en ledende innovatør, produsent og leverandør av brann- og gassikkerhet, verden over. Produktene våre ivaretar brannsikkerheten på land, til sjøs og innen det petrokjemiske, olje- og gassmarkedet. Vi har nesten 500 ansatte som ivaretar hele verdikjeden, fra idè, utvikling og produksjon til service og markedsføring av produktene våre. Vi er et internasjonalt selskap med kontorer i hele verden, med hovedkontoret solid plassert i Norges teknologihovedstad Trondheim.

autronica-entrepreneurs-behind-desk-with-first-developed-product
Et stykke norsk industrihistorie
Fra bryggeloft til millionbedrift
autronica-service-engineer-with-value-chain
Den komplette verdikjeden
Fra idé til ferdig produkt
Autronica-worker-with-fire-detection-panel
Våre kjerneverdier
Visjon: Null tap av liv, ingen skader grunnet brann og gass
cruise-ship-in-front-of-city-landscape
Våre marked

Vi verner liv på land, til sjøs, og i det petrokjemiske, olje- og gassmarkedet.

Windmills-on-green-fields-c
Bærekraft
Våre bærekraftsmål er viktige for oss, og vi jobber iherdig for å oppnå disse.
Autronica-worker-woman-with-short-hair
Firmasertifiseringer

Vi er sertifisert iht. ISO 9001 og ISO 14001.