For over femti år siden fant vi opp den aller første brannalarmen slik du kjenner den i dag. Siden har vi snudd opp ned på den mange ganger – og vi skaper stadig nye revolusjoner. Målet er alltid at folk skal kunne tenke litt mindre på det som er aller viktigst; trygghet.

Vi vet at det vi leverer er blant markedets beste produkter, men vi vet også at de aller beste produktene alltid kan bli enda bedre. Bare slik kan vi med stolthet si at vi verner liv, miljø og verdier.