Skip to main content
hospital-operating-room-with-operating-table

Sykehus

Stedet som aldri kan evakueres

Et sykehus er et stort, krevende anlegg å beskytte. Det består gjerne av flere bygg over et stort område, og det foregår aktiviteter som ikke kan avbrytes, selv ved brann. Om en evakuering likevel blir nødvendig, er det en tidkrevende øvelse, med mange immobile pasienter.

Vi må også ta inn over oss at vi lever i en global verden, der vi trenger systemer for å håndtere trusselbilder effektivt - også på et sykehus.

I slike tilfeller er det greit å ha et system som bruker minimalt med tid på å oppdage og varsle sikkerhetstrusler.

autromaster-v-presentation-system-screen-and-nuk-pc
Presentasjonssystem
AutroMaster kombinerer styrken til et komplekst brannalarmanlegg med overvåkingsfunksjoner som sørger for at du har full kontroll i nødssituasjoner.
Den er enkel å bruke, med et intuitivt grafisk grensesnitt som gir god oversikt over overvåkede områder. Herfra kan du styre et en rekke systemer.
AutroMaster plasseres hos teknisk avdeling, og gir full kontroll over alle bygningene på sykehuset - eller på alle sykehus i hele fylket.
Les mer
autrosafe-4-fire-and-gas-detection-system
Brannalarmpanel
Hovedsentral plasseres i alle bygg som skal beskyttes. Brannmannspanel plasseres ved hver inngang og på alle vaktrom. Våre sløyfepanel kommuniserer og strømforsynes via deteksjonssløyfa.
Les mer
smoke-detector-with-smart-technology
Standard detektorer
Våre røyk-, varme- og multisensorer benyttes i fellesarealer og pasientrom. Smart teknologi gir lengre levetid, samt bedre beskyttelse mot falske alarmer og kortere responstid på ulmebranner.
Les mer
autroflame-flame-detector-BG-201
Flammedetektor
Vår flammedetektor er effektiv ifm. beskyttelse av fasader, festet på en brakett som skjermer for været og begrenser synsfeltet. Egner seg også ved søppelcontainere.
Les mer
autrosense-200-aspirating-detector
Aspirasjonsdetektor
I spesielt rene eller spesielt skitne rom som trenger særskilt beskyttelse benyttes høysensitive aspirasjonsdetektorer.
Les mer
voice-alarm-system
Talevarsling
Talevarslingssentral plasseres hos teknisk avdeling. Sørger for effektiv og sikker evakuering dersom det oppstår en reell nødssituasjon. Hver sone får tilpasset informasjon.
Les mer
autronica-emergency-lights-group
Nødlys
Nødlyssentral plasseres hos teknisk avdeling, og armaturer leder folk i sikkerhet. Vårt sentraliserte system sørger for automatisk overvåking og loggføring, og gir ett servicepunkt. LED-teknologi sparer energi og penger.
Les mer
Derfor velger du brannsikkerhet fra oss:
Teknisk avdeling
Ansvarlig for at alle som oppholder seg på sykehuset er trygge, ved at systemet virker som det skal til enhver tid.
Bruker mindre tid på daglig drift:
 • Enkel inn-/utkobling ved vedlikehold
 • Automatisk loggføring av hendelser
 • Mobil betjening
 • Toppsystem som knytter alle sikkerhetssystem sammen
Sykehusledelsen
Har det overordnede ansvaret for at driften går som planlagt, uten avbrudd.
 • Smart teknologi reduserer omfanget av manuell kontroll samtidig som den øker sikkerheten og reduserer antall uønskede alarmer, samt forlenger levetiden inntil det dobbelte
Brannvesen
Ansvarlig for brannslokking, livredning og restverdiredning . Kort responstid er essensielt for å begrense skader på liv, miljø og verdier, og sørge for at nedetiden er minimal.
Drar nytte av tidlig deteksjon og presis varsling, få uønskede alarmer
 • Smart teknologi detekterer brann raskere og eliminerer uønskede alarmer
 • Håndholdt AutroMaster viser brannforløp og gir presis angivelse av lokasjon
Ansatte
Ansvarlig for å hjelpe til i en evakueringssituasjon. Må være drillet i rutiner og evakueringsplaner til enhver tid.
Får enkelt oversiktlig informasjon i en nødssituasjon
 • Ser hvor alarmen går
 • Raskere håndtering av situasjon
 • Bedre og tryggere evakuering
 • Kan trene på ulike scenarier uten å forstyrre daglig drift
Pasientene

Får en trygg sykehushverdag, og kan være sikre på at personalet har den informasjonen de trenger dersom uhellet skulle være ute.