Skip to main content
cruise-ship-in-icy-waters

Cruiseskip

8 000 mennesker ute på havet - og du er ansvarlig for sikkerheten deres

Et cruise bør være hyggelig og bekymringsfritt. Svært få gjester ofrer brannsikkerheten om bord en tanke. Derfor er det nødvendig at du gjør det. Har du noen gang tenkt på kompleksiteten til et cruiseskip? Fra spa til kjøkken, scener med pyroteknisk røyk, store atriumer og maskinrom under havnivå. Og i tillegg tilbringer cruiseskip mesteparten av tiden milevis fra fast grunn. Vi sørger for at passasjerene er trygge.

autromaster-4-presentation-system-on-3-screens
AutroMaster integrert sikkerhets- og nødhåndteringssystem.
AutroMaster gir grafisk kontroll og overvåking som bidrar til å spare tid når hvert sekund teller. Grensesnittet gir en oversikt over det overvåkede området, med mulighet til å vise og styre et bredt spekter av systemer i tillegg til vårt eget AutroSafe brannalarmsystem.
AutroMaster gir også mulighet til å ha kundespesifikk informasjon i det overvåkede området i informasjonslag.
Plasser en AutroMaster-skjerm på sikkerhetssenteret på brua og en i kontrollrommet, så har du full kontroll og oversikt over hele skipet. Eller plasser en på land og overvåk alle skipene i flåten fra ett sted.
Les mer
autrosafe-4-fire-and-gas-detection-system
Brannalarmpaneler
Hovedkontrollpanelet er plassert på sikkerhetssenteret på broen. Informasjonspanel plasseres i teknisk rom. Informasjons- / repeaterpaneler kan kommunisere og bli drevet gjennom deteksjonssløyfen.
Les mer
smoke-detector-with-smart-technology
Detektorer
Våre røyk-, varme- og multisensorer dekker de fleste behov for brannvarsling. Smart teknologi gir lengre levetid, bedre beskyttelse mot uønskede alarmer, og kortere responstid på ulmebranner.
Les mer
autroflame-flame-detector-BG-201
Flammedetektor
Vår flammedetektor er effektiv når det kommer til scene- / pyrotekniske show. Den er også ideell for utvendig beskyttelse, for eksempel balkonger.
Les mer
Hvorfor velge oss?
Kaptein/Sikkerhetsansvarlig
Ansvarlige for å sikre at alle personer ombord på skipet er trygge, ved at systemet alltid fungerer korrekt. Bruker mindre tid på den daglige driften:
  • Enkel på-/avstilling under vedlikehold
  • Automatisk logging av hendelser
  • Mobil drift
  • Smart teknologi gjør tidskrevende testing overflødig og forenkler kontroll.
Mannskap
Ansvarlig i en alarmsituasjon. Må raskt skaffe seg oversikt, og enten få folk inn i livbåtene eller iverksette tiltak uten at passasjerene blir berørt. Får enkel informasjon på et øyeblikk i en nødsituasjon:
  • Eksakt lokalisering av alarm(er)
  • Raskere håndtering av situasjonen
  • Bedre og sikrere evakuering
Brannslokkingslag
Ansvarlig for brannslokking og livredning. Rask respons er viktig for å begrense skade på liv, miljø og verdier. Drar nytte av tidlig gjenkjenning og varsling i rett tid, og få uønskede alarmer:
  • Smart teknologi oppdager brann raskere og eliminerer uønskede alarmer
  • Presentasjonssystemet viser presist hvor brannen er
Eier
Må sørge for at brannsikkerhetssystemet inspiseres og vedlikeholdes regelmessig, og at systemet fungerer som ønsket - alltid. Får forutsigbarhet og lav drifts- og livssykluskostnad:
  • Smart teknologi reduserer omfanget av manuelle kontroller, samtidig som sikkerheten økes, og detektorens levetid dobles.
Passasjerer

Får den gode cruiseopplevelsen, med minimal forstyrrelse. De unngår unødvendige, skremmende situasjoner, og får en bedre kundeopplevelse. Og viktigst av alt - de kan sove trygt om natten.